PDA

View Full Version : iUSB - Phần mềm quản lý và chia sẻ dữ liệu dễ dàng nhanh chóng trên iDevicepopeveryday
15-05-2015, 13:28
Mình xin giới thiệu với các bạn phần mềm rất hữu dụng trên điện thoại cho phép quản lý và chia sẻ mọi loại tập tin một cách dễ dàng và nhanh chóng thông qua WiFi với những chức năng sau:
- Chia sẻ tập tin trực tiếp với các thiết bị đang dùng iUSB thông qua WiFi.
- Cho phép chia sẻ dữ liệu qua WiFi sử dụng trình duyệt Web trên các thiết bị (không dùng IOS) hoặc PC.
- Có thể kết nối để gửi nhận tập tin trực tiếp với máy tính thông qua dây cáp USB.
- Hỗ trợ quản lý tập tin và thư mục như trên máy tính.
- Hỗ trợ bảo mật phần mềm với mật khẩu và phục hồi mật khẩu qua email.
- Cho phép xem được hầu hết các định dạng tập tin phổ biến: MP3, MP4, M4V, MOV, XLS, PDF, PPT, DOC, RTF, KEY.ZIP, NUMBERS.ZIP, PAGES.ZIP, RTFD.ZIP, KEY, NUMBERS, PAGES, TXT, CSV, HTML, HTM.
- Hỗ trợ mở các tập tin từ ứng dụng khác như: ZIP, MP3, MP4, MOV, XLS, PDF, PPT, DOC, RTF, KEY, TXT, HTML, HTM (chức năng OPEN IN).
- Dễ dàng chia sẻ dữ liệu với các ứng dụng khác (ZIP, MP3, MP4, MOV, XLS, PDF, PPT, DOC, RTF, KEY, TXT, HTML, HTM).
- Tải tập tin trực tiếp về ứng dụng từ một đường link URL.
- Hỗ trợ làm việc với ZIP: giải nén và nén tập tin kèm mật khẩu.
- Cho phép sửa nội dụng các tập tin văn bản dễ dàng.
- Kết hợp với một tài khoản Dropbox để sao lưu hoặc phục hồi dữ liệu.

Link tải phần mềm trên App Store
https://itunes.apple.com/us/app/iusb/id903716126?ls=1&mt=8
(Phiên bản này có giá 0.99USD nên bạn nào muốn dùng thử hãy lấy mã khuyến mãi bên dưới nhé)

Mã khuyến mãi tài phần mềm:
MRK7PPXX4AWP
4EWMYEPX6PXP
AXH4WHAAWFHR
7RA3JYMF9J6E
P76RN6T67X7K
TMA9PEW4PTH9
P6MT33MPXN7P
HA3MATXWW96H
9NEFJWRAWMMH
TWJREKR9FJHL

Cách sử dụng mã khuyến mãi:
https://www.tinhte.vn/threads/iusb-phan-mem-quan-ly-va-chia-se-du-lieu-de-dang-nhanh-chong-tren-idevice.2460726/

popeveryday
20-05-2015, 12:20
Mình gửi các bạn thêm 20 mã khuyến mãi nữa nhé (hết hạn vào 20/06/2015):
XR74XFXKARXK
9J6M3PENLXJ7
7R76RLXRA6A3
RHYJ9WHKFPHY
7MNTTH3X96AX
F3EHEWXE4ARK
76MREETYWR7K
E9HMA7PNX39M
YW4YFWKT7R4R
LN4AP44RF37F
AWF44YP7AFNH
N3F34PFFKMXJ
KR4N6JXH3JYJ
6KEEKHX4APA6
9E9TY3J36NEL
ERY4LMJM4K7T
HE7XJRRLL47M
N9WMLX66XLPK
KR7F644T7JTP
MPY4M9X6PYPR

popeveryday
24-05-2015, 14:42
Mình gửi các bạn thêm 20 mã khuyến mãi cho phiên bản mới nhất nhé (hết hạn vào 24/06/2015):
66NPLK97TEMF
4LXYHNYRKW4A
PRFTL393NW9R
XKA4HKLRXLF9
FMYMMPXL7W6H
74FH99AYMWYY
TK6AA66LH3AX
FE3J3JMN7YRA
3FPK3WMYN9LJ
NW6ALN9YRWNP
446TMRPEEKK9
PFHFN3MWL9A9
FR6LR7L3EX76
EEHHJHL494FP
JL7F4RM3949H
PH7XPMFRM6E7
PJEKW7KLFNYW
EANMFMHXMJ3A
PKHPYMPFTWKP
3K39XENHFXXA

popeveryday
08-06-2015, 14:42
Các bạn dùng thử và cho mình biết ý kiến nhé.

phamnhatnam
08-06-2015, 16:07
ok, em sẽ down về dùng thử