PDA

View Full Version : Dùng direct cable có thể duyệt mạng chung không?Leon
30-08-2002, 11:43
Cho hỏi nếu tôi dùng direct cable có thể vào mạng chung được không? nếu direct cable có 2 cổng không giống nhau một đầu cho Laptop (máy khách) la parallel port (25 pins) và một đầu cho máy chủ (desktop) là ****** port (9 pins) thì có thể share informations chung được không? Nếu được xin chỉ giúp dùm cám ơn. (cả hai máy dùng win98se máy laptop khá củ pentium 166mx, 2gig harddisk, 32 ram remove cd rom, máy unname made in Taiwan). Nhân tiện cho hỏi, card mạng là LAN phải không? Còn card net là gì? Thông cảm tôi không khá tiếng Việt lắm.