PDA

View Full Version : Mong được mọi người giúp đỡdevelop
25-06-2007, 10:56
Mình mới sử dụng máy tính lên còn có một chút bỡ ngỡ lên rất mong khi có gì khúc mắc sẽ được mọi người chỉ giúp.
Xin cảm ơn