PDA

View Full Version : WP8.1 Update 1 Developer Preview đã được tung ra, mời người dùng tải về!chp
05-08-2014, 02:13
http://i.imgur.com/byDxeEC.jpg​

Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, bản cập nhật WP8.1 GDR1 (Developer Preview) đã chính thức được tung ra ngay lúc này. Bạn có thể tải về và trải nghiệm ngay trên thiết bị của mình, tuy nhiên bạn cần phải nhớ xem qua hướng dẫn này ('http://www.techrum.vn/threads/huong-dan-dang-ky-developer-preview-cho-wp-chuan-bi-cho-cac-ban-cap-nhat-wp8-1.796/') để đăng ký Developer Preview cho thiết bị.

Bản cập nhật này mang mã 8.10.14147.180 với một loạt các tính năng mới mà chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn sau khi cập nhật xong.

Hãy vào Settings > Phone Update để tải về ngay!

Update: toàn cảnh quá trình cập nhật

Bản Cập nhật này gồm 2 phiên bản sau:

8.10.12300.899 giúp WP hoạt động mượt và ổn định hơn
8.10.14147.180 có folder ở màn hình start, cho phép đặt tên và gom nhiều app vào đó
Store có live tile
Có Appsconner, 1 dạng của Kid conner
Có thể post status từ trong People Hub

Vài hình ảnh

Update xong ('http://www.techrum.vn/threads/wp8-1-update-1-developer-preview-da-duoc-tung-ra-moi-cac-ban-tai-ve-update-anh.10563/#.U9_ZL2N_3Ug')
http://i.imgur.com/H7pasbC.jpg ('http://www.techrum.vn/threads/wp8-1-update-1-developer-preview-da-duoc-tung-ra-moi-cac-ban-tai-ve-update-anh.10563/#.U9_ZL2N_3Ug')
[/URL]
('http://www.techrum.vn/threads/wp8-1-update-1-developer-preview-da-duoc-tung-ra-moi-cac-ban-tai-ve-update-anh.10563/#.U9_ZL2N_3Ug')
Có folder rồi ('http://www.techrum.vn/threads/wp8-1-update-1-developer-preview-da-duoc-tung-ra-moi-cac-ban-tai-ve-update-anh.10563/#.U9_ZL2N_3Ug')
http://i.imgur.com/NGkrdbL.png ('http://www.techrum.vn/threads/wp8-1-update-1-developer-preview-da-duoc-tung-ra-moi-cac-ban-tai-ve-update-anh.10563/#.U9_ZL2N_3Ug')

Bên trong folder ('http://www.techrum.vn/threads/wp8-1-update-1-developer-preview-da-duoc-tung-ra-moi-cac-ban-tai-ve-update-anh.10563/#.U9_ZL2N_3Ug')
http://i.imgur.com/bdY2wPL.png ('http://www.techrum.vn/threads/wp8-1-update-1-developer-preview-da-duoc-tung-ra-moi-cac-ban-tai-ve-update-anh.10563/#.U9_ZL2N_3Ug')

Đã xuất hiện apps corner ('http://www.techrum.vn/threads/wp8-1-update-1-developer-preview-da-duoc-tung-ra-moi-cac-ban-tai-ve-update-anh.10563/#.U9_ZL2N_3Ug')
http://i.imgur.com/YVSiUGX.png ('http://www.techrum.vn/threads/wp8-1-update-1-developer-preview-da-duoc-tung-ra-moi-cac-ban-tai-ve-update-anh.10563/#.U9_ZL2N_3Ug')

http://i.imgur.com/DzVcxqL.png ('http://www.techrum.vn/threads/wp8-1-update-1-developer-preview-da-duoc-tung-ra-moi-cac-ban-tai-ve-update-anh.10563/#.U9_ZL2N_3Ug')
Vào mục này tương tự kid corner vậy. ('http://www.techrum.vn/threads/wp8-1-update-1-developer-preview-da-duoc-tung-ra-moi-cac-ban-tai-ve-update-anh.10563/#.U9_ZL2N_3Ug')

('http://www.techrum.vn/threads/wp8-1-update-1-developer-preview-da-duoc-tung-ra-moi-cac-ban-tai-ve-update-anh.10563/#.U9_ZL2N_3Ug')
Muốn thoát ra khỏi apps corner ấn giữ nút nguồn và quẹt sang phải ('http://www.techrum.vn/threads/wp8-1-update-1-developer-preview-da-duoc-tung-ra-moi-cac-ban-tai-ve-update-anh.10563/#.U9_ZL2N_3Ug')
http://i.imgur.com/RD6LRCn.png ('http://www.techrum.vn/threads/wp8-1-update-1-developer-preview-da-duoc-tung-ra-moi-cac-ban-tai-ve-update-anh.10563/#.U9_ZL2N_3Ug')

Store có live tile ('http://www.techrum.vn/threads/wp8-1-update-1-developer-preview-da-duoc-tung-ra-moi-cac-ban-tai-ve-update-anh.10563/#.U9_ZL2N_3Ug')
http://i.imgur.com/GPgb96F.png ('http://www.techrum.vn/threads/wp8-1-update-1-developer-preview-da-duoc-tung-ra-moi-cac-ban-tai-ve-update-anh.10563/#.U9_ZL2N_3Ug')

[URL='http://www.techrum.vn/threads/wp8-1-update-1-developer-preview-da-duoc-tung-ra-moi-cac-ban-tai-ve-update-anh.10563/#.U9_ZL2N_3Ug']post status từ ME lại OK roài :big_smile: ('http://www.techrum.vn/threads/wp8-1-update-1-developer-preview-da-duoc-tung-ra-moi-cac-ban-tai-ve-update-anh.10563/#.U9_ZL2N_3Ug')
http://i.imgur.com/bStpjGl.png ('http://www.techrum.vn/threads/wp8-1-update-1-developer-preview-da-duoc-tung-ra-moi-cac-ban-tai-ve-update-anh.10563/#.U9_ZL2N_3Ug')
​ ('http://www.techrum.vn/threads/wp8-1-update-1-developer-preview-da-duoc-tung-ra-moi-cac-ban-tai-ve-update-anh.10563/#.U9_ZL2N_3Ug')

Theo tdiddy.2 ('http://www.techrum.vn/threads/wp8-1-update-1-developer-preview-da-duoc-tung-ra-moi-cac-ban-tai-ve-update-anh.10563/#.U9_ZL2N_3Ug')
TechRum​ ('http://www.techrum.vn/threads/wp8-1-update-1-developer-preview-da-duoc-tung-ra-moi-cac-ban-tai-ve-update-anh.10563/#.U9_ZL2N_3Ug')

maituananhlink
12-11-2014, 17:35
ngon lành nhé chiến thử nào

- - - Updated - - -

ngon lành nhé chiến thử nào

phattrienphatdat
09-04-2015, 14:04
Hao pin quá ah...........