PDA

View Full Version : máy tính cá nhân cũng bị floodtin_truc22
24-05-2007, 20:40
Cứu em với. Mình sử dụng máy tính.Mấy bửa nay tự nhiên thấy có 1 lúc máy nó Upload tới 70KBs may mà có xem cái quản lý dung lượng. Sau khi vào netstat để xem IP thì thấy nó kết nối = cổng epmap. Với IP của Viettel cùng ISP nên tốc độ upload kinh khủng thiệt. Đã bị 2 lần đều lưu lại IP của nó giờ mình có thể làm gì được. Cứu với.

tin_truc22
24-05-2007, 20:46
Em có ghi lại Log những IP của nó và thời gian nó kết nối. Giờ làm sao để biết được đứa chơi mình là ai giờ. Cao nhân giúp với.

tin_truc22
24-05-2007, 21:17
Có ai biết được soft để lưu lại tất cả những Log khi kết nối với Internet không?