PDA

View Full Version : Vào 3 ra bảy



trungqs
23-05-2007, 08:07
1. Xin chào cả nhà
2. Xin chào cả nhà
3. Xin chào cả nhà

1. Chúc cả nhà một ngày mới bận rộn và được việc
2. Chúc cả nhà một ngày mới bận rộn và được việc
3. Chúc cả nhà một ngày mới bận rộn và được việc
(Bận rộn mà không được việc thì chít)

phai
23-05-2007, 08:23
Hehe,cảm ơn đồng chí..
Cứ tưởng *** gì vào 3 lần ra 7 lần nữa!:D