PDA

View Full Version : Hướng dẫn về loopLoc_rabbirt
15-01-2014, 10:06
đang tập wp ae help giúp với

mình muốn viết giống cái tabs của trang này, phần phía dưới menu có 4 cái tabs: http://solopine.com/cassia/

12290


mình nghĩ cách viết như sau, cho mình viết chữ chứ code là mình ngu luôn :(:

cho 1 cái biến $tabs
nếu $tabs = id post nào thì get thumbnails và the permalink của id post đó

phía bên 4 cái tab thì
nếu $tabs = id post nào thì get title và the date time của id post đó

hic nghĩ thế mà viết tới lui xuông ngược tịt mù , nhờ ae help giùm, many tks

saudom10
16-01-2014, 01:48
Bạn cứ load hết ra. sau đó dùng js để chạy tab như html