PDA

View Full Version : The Free Vietnamese Dictionary Projectboomerang
04-05-2007, 21:07
Có ai có thể convert dữ liệu của bộ từ điển miễn phí trong dự án từ điển tiếng Việt miễn phí thành glossary cho chương trình Babylon không?

Đây là địa chỉ download các dữ liệu từ điển của FREE VIETNAMESE DICTIONARY PROJECT: http://www.ifis.uni-luebeck.de/~duc/Dict/install.html

Chương trình này của anh Hồ Ngọc Đức sử dụng Java mà mình lại chẳng biết gì về lập trình cả.

Còn đây là địa chỉ download chương trình Babylon để dùng thử: http://www.babylon.com/

Còn đây là chương trình Babylon Builder dùng để tạo Glossaries: http://www.babylon.com/redirects/download.cgi?type=3169

Hiện nay trên website của Babylon đã có hai Glossaries của bộ từ điển Việt - Anh và Anh - Việt (lấy nguồn từ FREE VIETNAMESE DICTIONARY PROJECT) nhưng giao diện của hai glossaries này chẳng ăn nhập gì với giao diện của Babylon cả và còn gây khó khăn khi sử dụng.

Nếu ai biết về lập trình thì chắc việc convert dữ liệu này cũng không khó khăn lắm đâu. Nếu được, xin vui lòng convert toàn bộ các gói dữ liệu của FREE VIETNAMESE DICTIONARY PROJECT (Anh, Pháp, Nga, Việt...) sao cho giai diện phù hợp với các glossaries khác của Babylon và Upload lên trang web của Babylon. Một khi làm được điều này các bạn có thể loan tin trên Diễn đàn để mọi người cùng biết. Đây sẽ là việc làm cực kỳ có ích giúp đỡ mọi người trong việc học ngoại ngữ và chắc chắn sẽ được mọi người hoan nghênh.

Xin cảm ơn trước