PDA

View Full Version : Lỗi mất file hệ thốngdubi2004
09-04-2007, 08:59
Mình có 1 chương trình quản lý bán hàng chạy bằng access. Lúc trước thì chạy bình thường. Do Window bi lỗi nên phải cài lại. Bây giờ chương trình chạy bằng access nó cứ báo là mất file hệ thống không à. Có cách nào để chạy chương trình lại bình thường không vậy? Xin mọi người chỉ giúp. Thanks.