PDA

View Full Version : Quản lý công việc hàng ngàythanhtt
08-04-2007, 21:15
các bác có biết project nào quản lý được các công việc trong cơ quan không nhỉ?
Báo cáo công việc hàng ngày
Giao việc hàng ngày
Report hàng tháng

shuto_uke
18-04-2007, 16:01
Hình như có MS Project Manager j` đó, bác thử search xem :)