PDA

View Full Version : Zonestyle - Mời đặt hàng - Thiết kế LOGO - Hệ thống nhận dạng thương hiệu - Print ad - Website.calotot
12-11-2012, 11:58
Lĩnh Vực chính của công ty:

- Thiết kế logo
- Hệ Thống nhận dạng thương hiệu
- Sản phẩm in ấn
- Thiết kế website
- Dịch vụ Outsource: layout web, HTML/CSS, Flash,…

Xem các sản phẩm đã thiết kế tại www[dot]zonetyle[dot]net


Thông tin công ty như sau:

Công ty TNHH Miền Phong Cách
Zonestyle Co., ltd.
Địa chỉ: 633/63 Điện Biên Phủ, P.1, Q.3, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 08 3830 1831
Email: info[acong]zonestyle[dot]net
Website: www[dot]Zonestyle[dot]net