PDA

View Full Version : [General] Cấu trúc cây thư mục



antipro.vn
06-11-2012, 14:35
Theo mình, cây thư mục kiểu như Zend khá là hợp lý.

ROOT
-- application/
-- -- modules/
-- -- -- user/
-- -- -- -- controllers/
-- -- -- -- views/
-- -- -- -- helpers/
-- -- -- -- forms/
-- -- -- -- models/
-- -- -- -- plugins/
-- -- -- -- bootstrap.php
-- -- -- content/
-- -- -- -- controllers/
-- -- -- -- views/
-- -- -- -- helpers/
-- -- -- -- forms/
-- -- -- -- models/
-- -- -- -- plugins/
-- -- -- -- bootstrap.php
-- --
-- library/
-- --
-- public/
-- -- .htaccess
-- -- index.php
-- -- themes/
-- -- -- default/
-- -- -- -- css/
-- -- -- -- img/
-- -- -- -- js/
-- -- -- base/
-- -- -- -- css/
-- -- -- -- img/
-- -- -- -- js/

Trong đó thư mục chứa code php nằm ngoài thư mục public, tránh trường hợp bị truy cập trực tiếp vào các file php, giảm đáng kể lỗi security đơn giản.

Mỗi một module có danh sách controllers riêng và form riêng... giúp dễ quản lý code và debug sau này.

Mỗi một controller trong modules sẽ có danh sách các view tương ứng, dễ trong quá trình kiểm tra.

CMS của mình dùng cấu trúc này được không?

1024KB
07-11-2012, 10:21
Mình nghĩ trong thư mục public/themes/default nên thêm thư mục views để thiết lập layout cho từng themes. Views trong modules chỉ hiển thị trong modules của nó thôi.

antipro.vn
07-11-2012, 10:29
mình thấy ý kiến này hay :)

Về Đâu
08-11-2012, 19:59
Cấu trúc tuyệt, theo mình sẽ tốt hơn nếu bạn dời luôn Modules ra khỏi cái Application. Trên thực tế library ít khi thay đổi, Application trên thực tế cũng hiếm có trường hợp phải sửa dụng đến nhiều cái.