PDA

View Full Version : [ General] Những module cần có của CMSantipro.vn
06-11-2012, 14:27
Ở đây chúng ta sẽ gọi module là tên cụm những chức năng, tầng thứ nhất. Thật ra mỗi CMS có thể define tên gọi khác nhau, nhưng về thực tế thì cùng một ý nghĩa.

Theo mình CMS có những modules chính là:

User
--- Register
--- Login
--- Profile
--- Edit profile
--- Forgot password

Content
--- Category
--- --- Add new category
--- --- Edit category
--- --- Delete Category
--- Article
--- --- Add new article
--- --- Edit article
--- --- Delete article


Ngoài ra có những thành phần front-end chính (block) là:
Menu
--- Multi level
--- --- Vertical
--- --- horizontal

Footer
--- --- Copyright

Header
--- --- Logo
--- --- Banner

Một CMS có những chức năng như trên thì có đủ đề làm những website đơn giản chưa?

Về Đâu
08-11-2012, 19:55
Chưa đủ đâu bạn còn quên ít nhất 1 cái:
Auth :
- CRUD Role.
- CRUD permission.
- Add user
Nếu không phân quyền lộn xộn thì cũng phải có 1 cái basic cho trang admin chứ nhỉ.
Tuy nhiên theo mình nên có menu manager thì sẽ tốt cho 1 trang web cở bản theo cái gọi là CMS.