PDA

View Full Version : Mong các bạn cho ý kiến về Risk Factors trong Lập trình !jintran
03-04-2007, 15:16
Mình đang làm luận văn về đề tài Risk Analysis và Management, nên rất muốn biết ý kiến của tất cả mọi người trong vấn đề này.
Các bạn ai cũng từng lập trình, với trên nhiều nền tảng khác nhau, với nhiều loại ứng dụng, mình chỉ mong các bạn cho chút ý kiến về những rủi ro mà các bạn có thể gặp phải trong khi thực hiện.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã quan tâm !