PDA

View Full Version : HuynhcsHuynhcs
09-03-2007, 17:32
Mình đang công tác tại 1 ngân hàng, trong bộ phận tin học. Mấy ngày nay minh đang tìm cách để đưa số liệu (text) sang file Excel trong môi trường Delphi. Các bạn có thể giúp mình được không ? (Nếu được thì cho mình luôn đoạn Code)