PDA

View Full Version : Công nghệ nhận dạng văn bản ảnh!Duongit
08-03-2007, 11:12
Minh muốn ai quan tâm về lĩnh vưc này hãy cùng nhau thảo luận để có thẻ trợ giúp nhau!

abang
21-04-2007, 11:50
Nhận dạng văn bản ảnh dùng kĩ thuật trí tuệ nhân tạo. Người ta sử dụng mạng neural để làm điều này.