PDA

View Full Version : Why?ngaybuonxaem
02-03-2007, 12:41
"Xã hội bất công nuôi tôi lớn
Cuộc đời bạc bẽo dạy tôi khôn"