PDA

View Full Version : Help me! Cài directx 9c kô đc, ai giúp mình vớijk3
29-01-2007, 07:16
Máy mình đang sài directx 8.1 (góc của win XP 2)mình tải directx 9c về cài thì máy báo là "The components installed are now ready for use"