PDA

View Full Version : Doanh nghiệp cạnh tranh - Học viên được lợi ? MCSA chỉ với 255$ !!!djxo911
29-12-2006, 15:10
Mục tiêu
• Cung cấp cho học viên nguyên lý cơ bản của hệ điều hành mạng, kiến thức về hệ thống mạng, có kỹ Năng Cần Thiết Để Cài Đặt, cấu hình hoàn chỉnh mạng doanh nghiệp cỡ vừa và lớn dựa vào Window 2003

•Triển khai Fire wall chuyên dụng.Nối các văn phòng ở xa với VPN L2TP/IP Sec kết hợp với chứng chỉ số an toàn nhất hiện nay

• Học viên không chỉ có kỹ năng thành thạo mà còn hiểu rất rõ về cấu trúc hạ tầng, thiết kế và quản trị hệ thống mạng. Nhiệm vụ quản lý bao gồm việc điều hành và hỗ trợ hệ thống.

• Đào tạo chuyên viên mạng thành thạo trong các lĩnh vực: Triển khai, thiết kế, quản lý và chuẩn đoán hỏng hóc cho một hệ thống mạng lớn.

• Khóa học cung cấp kiến thức trên công nghệ mới nhất của Microsoft Windows Server 2003.Đối tượng:
• Những người đã có kiến thức về mạng máy tính và muốn tiếp tục học để có một nghề nghiệp vững chắc, thu nhập cao
• Sinh viên các ngành kỹ thuật muốn bổ sung kiến thức về mạng máy tính cũng như quản trị cơ sở dữ liệu trên mạng
• Học viên tốt nghiệp các chương trình Kỹ Thuật Viên, Kỹ Thuật Phần Cứng & Mạng.Điều kiện
• Hiểu rõ thành phần phần cứng của máy tính: CPU, RAM, HARD DISK,...
• Cài đặt thành thạo Windows
• Có khái niệm tổng quát về mạng máy tính
• Đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh ngành tin họcSĩ số : 12 học viên / 1 lớp

Môn thi quốc tế
• 070-270: Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional
• 070-290: Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment
• 070-291: Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network
Infrastructure
• 070-350: Installation, Configuring, and Administering Microsoft internet security and Acceleration(ISA) server 2004


Chứng chỉ
• Microsoft Certified Professional (MCP) do Microsoft (USA) cấp
• Microsoft Certified Systems Administrator 2003 (MCSA) do Microsoft (USA) cấp


Thời gian
5 tháng


Nội dung chi tiết


Học phần 1:
Installing, Administering, and Configuring Microsoft Windows XP
Professional (70-270)

Installing Windows XP Professional
Adding Hardware to Microsoft Windows XP Clients
Resolving Boot Process Issues
Configuring the Desktop Environment
Configuring Microsoft Internet Explorer and Application Compatibility
Configuring Microsoft Windows XP Professional to Operate in a Microsoft Network
Configuring Windows for Mobile Computing

Học phần 2:
Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment(70-290)

Introduction to Administering Accounts and Resources
Managing User and Computer Accounts
Managing Groups
Managing Access to Resources
Implementing Printing
Managing Printing
Managing Access to Objects in Organizational Units
Implementing Group Policy
Managing the User Environment by Using Group Policy
Introduction to Security in Windows Server 2003
Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment
Preparing to Administer a Server
Preparing to Monitor Server Performance
Monitoring Server Performance
Maintaining Device Drivers
Managing Disks
Managing Data Storage
Managing Disaster Recovery
Maintaining Software by Using Software Update Services

Học phần 3:
Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003
Network Infrastructure(70-291)

Reviewing the Suite of TCP/IP Protocols
Assigning IP Addresses in a Multiple Subnet Network
Configuring a Client IP Address
Configuring a Client for Name Resolution
Isolating Common Connectivity Issues
Configuring Routing by Using Routing and Remote Access
Allocating IP Addressing by Using Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
Managing and Monitoring Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
Resolving Names
Resolving Host Names by Using Domain Name System (DNS)
Managing and Monitoring Domain Name System (DNS)
Resolving NetBIOS Names by Using Windows Internet Name Service (WINS)
Securing Network Traffic by Using IPSec and Certificates
Configuring Network Access
Managing and Monitoring Network Access

Học phần 4:
Installation, Configuring, and Administering Microsoft internet security and Acceleration (ISA) server 2004

(70-350)

Introduction to ISA Server 2004

Installing ISA Server 2004

Securing and Maintaining ISA Server 2004

Installing and Managing ISA Server Clients

Enabling Secure Internet Access with ISA Server 2004

Implementing ISA Server Caching

Configuring ISA Server as a Firewall

Implementing ISA Server Publishing

Integrating ISA Server 2004 and Exchange Server

Configuring Virtual Private Networks for Remote Clients and Networks

Implementing Monitoring and Reporting

Implementing ISA Server 2004, Enterprise Edition
Học phí : Tổng học phí cho chương trình MCSA 2003 là 255 USD

Chương trình áp dụng đến hết ngày 15 tháng 1 năm 2007Đăng kí ngay hôm nay để được hưởng nhiều ưu đãi nhất:

Văn phòng : Phòng 640B – Toà nhà M3-M4 số 91 Nguyễn Chí Thanh

Đại diện PNH: Ngô Anh Tuấn

Giám sát Phòng Xét duyệt Học bổng & Hỗ trợ Học viên

Cell phone: 095.832.8797

YM: djxo911

Email: djxo911@yahoo.com


--------------------------------------------------------------------------------
=====================
PNH NETWORK TRAINING CENTER
Nhà cung cấp giải pháp mạng cho doanh nghiệp
Đ/c: P.604B Tòa nhà M3-M4 Số 91 Nguyễn Chí Thanh