PDA

View Full Version : Help menamhai_may
20-12-2006, 22:02
Bạn nào đã từng dùng core report ver 8.5 của nhật chưa vậy. Hiện tại mình đang có dự án mà bắt dùng core report. Bạn nào biết xin chỉ giáo cho mình đc chứ. Mình đang cấn gấp. Thanks