PDA

View Full Version : Hỏi về các bước thực hiện 1 bài quản lý bán hàng bằng ACCESSbattle
30-11-2006, 22:57
Em có các bước thực hiện 1 bài quản lý bằng Access ai chỉ hộ em từng bước nha
http://i87.photobucket.com/albums/k133/battle****r/bai1.jpg?t=1164901213

http://i87.photobucket.com/albums/k133/battle****r/bai2.jpg?t=1164901570

http://i87.photobucket.com/albums/k133/battle****r/bai3.jpg?t=1164901636

http://i87.photobucket.com/albums/k133/battle****r/bai4.jpg?t=1164901689

http://i87.photobucket.com/albums/k133/battle****r/bai5.jpg?t=1164901734

http://i87.photobucket.com/albums/k133/battle****r/bai6.jpg?t=1164901800

http://i87.photobucket.com/albums/k133/battle****r/bai7.jpg?t=1164901887

http://i87.photobucket.com/albums/k133/battle****r/bai8.jpg?t=1164901933

Mong mọi người chỉ hộ từng bước theo tranh nha.

mtt333
05-12-2006, 07:39
Tranh đã chỉ hết rồi, cũng không dám lộng ngôn gì hơn.

deadman
30-12-2006, 17:40
Tài liệu đã ghi rất chi tiết rồi cái chính là bạn implement như thế nào thôi. Phải chăng bạn muốn mọi người thực hiện giùm bạn theo từng step?

microsea
31-01-2007, 08:56
bạn cho mình hỏi thêm nếu muốn thêm vào phần quản lý nợ thì như thế nào ?

vmhuong
07-02-2007, 09:56
Quản lý nợ thì u phải tạo query sau đó export ra thôi. Bài này là căn bản nhất đó. Bạn phải tự làm mới biết.

anhtuancntt
20-02-2007, 21:25
anh hãy upload file chạy lên cho chúng em được không em cám ơn nhiều

The Old Man
20-02-2007, 22:05
Bạn đã có khá đũ chi tiết cho việc quản lý bán hàng rồi.

Với kinh nghiệm lập trình cho POS (Point Of Sales), tôi thấy cần thêm vài field cho database là đủ.
Ở hình số một, HOADON database structure ngoài field hoadonID, ngayban, khachID cần thêm field giá-total, ai-bán , giờ-bán, isVAT (logic có VAT hay không)
HANGNHAN ngoài field hangID, hoadonID, soluong cần thêm field giá-bán (unit-price).

Lý do HOADON database cần giá-total để khi làm report chỉ cần ngó vào record của HOADON là biết ngay tổng số tiền bán ra, khỏi phải set realtion to HANGBAN để cộng giá tiền. còn các field kia thì tự nó giải thích cho nó rồi.

Lý do HANGBAN database thêm unit-price là vì như ai cũng biết món hàng không bao giờ bán ra đúng theo list price trong HANG->donvi cả.
Muốn biết lời lổ bao nhiêu thì thêm field giá-vốn trong database HANG.

Nếu mới viết 1 bài quản lý bán hàng mà có chi tiết như bạn đã nêu ra là kể là khá đủ rồi.