PDA

View Full Version : xin code???tautuong
01-11-2006, 00:12
bác nào có code của một chương trình quản lí thư viện điện tử có thể shared giúp em với, E dang cần nghiên cứu chút về vấn đề này, nhưng chưa bít bắt đầu.

tuancp
09-02-2007, 17:10
bạn có thể vào đây để tìm:
http://www.hotscripts.com
hoặc
http://code.google.com