PDA

View Full Version : My projectCrazyBabe
23-01-2003, 09:23
Khì khì, vừa được nghỉ xong, ngồi vít tít tẹo, các bạn test hộ xem có lỗi gì không nhá (Không có máy mà thử.. Hu hu)

CrazyBabe
23-01-2003, 09:26
Hic, tại file to wá giới hạn mừ. Đây là một cái terrain rendering engine rất đơn giản mà mình vít để ghép vào game của mình. Các bạn cho ý kiến hộ nha...

CrazyBabe
23-01-2003, 09:29
Khì khì, các bạn bỏ bớt đuôi txt đi rùi decode bằng zip là ok...Thanks for testing...