PDA

View Full Version : Cập nhật dữ liệu về Server.Katsumoto
21-09-2006, 12:26
Xin chào mọi người em đang làm hệ thống thông tin đến phần cập nhật về Server trung tâm. Có vấn đề muốn hỏi
Mỗi tháng đơn vị cơ sở cần tự động cập nhật dữ liệu về trung tâm. Dữ liệu lớn vài chục MB, yêu cầu về đó vào thư mục xác định.

1)Client nên chủ động hay bị động ? Chủ động nghĩa là định kỳ sẽ kết nối với Server chép dữ liệu rồi dis. Bị động nghĩa là ngược lại

2)Việc cập nhật về Server nên làm cách nào ? Em có nghĩ ra 2 cách nhưng muốn xem còn cách nào hay hơn không
- Định kỳ chạy http://www.server.com/upload.aspx,có kiểm tra người dùng trước.
- Open VNP, DOS copy
Cám ơn mọi người