PDA

View Full Version : Nhắc nhở - Vi phạmPages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

 1. Cảnh cáo laemdo: Xúc phạm thành viên khác
 2. Nhắc nhở mo dung phuc: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 3. Nhắc nhở xpvuol: Vi phạm quy định của DDTH
 4. Cảnh cáo hainam269: Xúc phạm thành viên khác
 5. Cảnh cáo hieuma: Gửi bài spam
 6. Cảnh cáo mytienthang: Gửi bài đả kích/xúc phạm đến chính trị, tôn giáo
 7. Cảnh cáo xss_tester_hehe: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 8. Cảnh cáo nhincailon1989hp: Gửi bài đả kích/xúc phạm đến chính trị, tôn giáo
 9. Đề nghị Ban Nick trebuidoi.net
 10. Cảnh cáo bigshock: Gửi bài đả kích/xúc phạm đến chính trị, tôn giáo
 11. Nhắc nhở thaivinhhuy: Xúc phạm thành viên khác
 12. Cảnh cáo kakuke: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 13. Nhắc nhở nguyenphuong6: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 14. Cảnh cáo gunandrose: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 15. Nhắc nhở nguyenphuong6: Gửi bài đả kích/xúc phạm đến chính trị, tôn giáo
 16. Nhắc nhở vinasolution: Gửi bài spam
 17. Cảnh cáo Masa__Peace: Gửi bài spam
 18. Nhắc nhở nguyenphuong6: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 19. Cảnh cáo U.F.O: Gửi bài spam
 20. Cảnh cáo Masa__Peace: Xúc phạm người khác
 21. Nhắc nhở conan1212: Gửi bài spam
 22. Nhắc nhở terri: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 23. Nhắc nhở terri: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 24. Nhắc nhở nguyenniit1911: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 25. Nhắc nhở hikhik: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 26. Nhắc nhở lewang8x: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 27. Cảnh cáo gamenom: Xúc phạm thành viên khác
 28. Nhắc nhở ducha1: Gửi link phần mềm có chứa keylogger
 29. Cảnh cáo lkn: Xúc phạm thành viên khác
 30. Cảnh cáo 1adult: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 31. Cảnh cáo 1adult: Xúc phạm thành viên khác
 32. Cảnh cáo lkn: Nói chuyện thiếu suy nghĩ
 33. Cảnh cáo NiuT: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 34. Cảnh cáo anh2net: Gửi bài spam
 35. Cảnh cáo congvv99: Gửi bài spam
 36. Cảnh cáo minhu: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 37. Cảnh cáo noobita: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 38. Nhắc nhở thaychuastudio: Xúc phạm thành viên khác
 39. Cảnh cáo chodien: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 40. Cảnh cáo chodien: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 41. Nhắc nhở thaivinhhuy: Xúc phạm thành viên khác
 42. Cảnh cáo lamtacfpt: Gửi bài spam
 43. Cảnh cáo anhemdongkhe: Vi phạm quy định của DDTH
 44. Cảnh cáo th_dug: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 45. Cảnh cáo th_dug: Xúc phạm thành viên khác
 46. Cảnh cáo thietkeweb: Xúc phạm thành viên khác
 47. Cảnh cáo ToaSoanVNNet: Gửi bài spam
 48. Cảnh cáo web 2.0: Xúc phạm thành viên khác
 49. Bạn Pizza@ cẩn thận nha !
 50. Cảnh cáo honemdi: Xúc phạm thành viên khác
 51. Cảnh cáo LongHN: Xúc phạm thành viên khác
 52. Cảnh cáo NhàGiáRẻ: Xúc phạm thành viên khác
 53. Nhắc nhở bill house: Xúc phạm thành viên khác
 54. Cảnh cáo nhagiare: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 55. Cảnh cáo nhagiare: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 56. Cảnh cáo VPPC: Vi phạm quy định của DDTH
 57. Nhắc nhở NhàGiáRẻ: Xúc phạm thành viên khác
 58. Cảnh cáo klasdfe: Xúi các thành viênlàm bậy
 59. Cảnh cáo 911.com: Yêu cầu lịch sự trong tranh luận
 60. Cảnh cáo ilovemoney: Vi phạm quy định của DDTH
 61. Cảnh cáo ilovemoney: Xúc phạm thành viên khác
 62. Cảnh cáo toithichtin: Gửi bài spam
 63. Cảnh cáo Yêu Máy Tính: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 64. Cảnh cáo VPPC: Gửi bài spam
 65. Cảnh cáo moneymoney: Gửi bài spam
 66. cảnh cáo klasdef : Xúi bậy hack hiếc
 67. Cảnh cáo moneymoney: Xúc phạm thành viên khác
 68. Cảnh cáo VPPC: Gửi bài spam
 69. Cảnh cáo kyniem: Gửi bài spam
 70. Cảnh cáo SpeedTouch: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 71. Cảnh cáo nguyenthanh: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 72. Cảnh cáo khuvuonbinhyen: Xúc phạm thành viên khác
 73. Cảnh cáo khiemton: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 74. Cảnh cáo jakcyvnn1981: Xúc phạm thành viên khác
 75. Cảnh cáo Cadimi: Gửi bài spam
 76. Cảnh cáo Rankmaster: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 77. Cảnh cáo Rankmaster: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 78. Về thành viên tdkhoa135
 79. Cảnh cáo conan1212: Xúc phạm thành viên khác
 80. Nhắc nhở Think different: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 81. Cảnh cáo maxalo21: Vi phạm quy định của DDTH
 82. Cảnh cáo dinhbaochau: Gửi bài đả kích/xúc phạm đến chính trị, tôn
 83. Đề nghị mod kich hoạt lại acc đã bị ban
 84. Cảnh cáo khixanh: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 85. Cảnh cáo neversoninlaw: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 86. Cảnh cáo freeweb: Gửi bài spam
 87. Cảnh cáo nguoihoa: Gửi bài đả kích/xúc phạm đến chính trị, tôn gi
 88. Nghi ngờ thanhtt
 89. Cảnh cáo dukeman: Xúc phạm thành viên khác
 90. Cảnh cáo unisaco: Xúc phạm thành viên khác
 91. Cảnh cáo penD820nongqua: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 92. Cảnh cáo thaychuastudio: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 93. Cảnh cáo nguoisaigon: Gửi bài spam
 94. Đề nghị Admin lưu ý thành viên Thaivinhhuy
 95. Cảnh cáo tangbangtroi_hv: Gửi bài với mục đích lường gạt
 96. Cảnh cáo kiss_pro: Gửi bài với mục đích lường gạt
 97. Cảnh cáo hoangbachhn: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 98. jimmiilong xúc phạm người khác, đề nghị xử lý
 99. Cảnh cáo jimmiilong: Xúc phạm thành viên khác
 100. Cảnh cáo VinaSPY: Xúc phạm thành viên khác
 101. Cảnh cáo quoc_vu: Gửi bài spam
 102. Reported by truongngocdai
 103. Reported by truongngocdai
 104. Cảnh cáo ~guest: Gửi bài spam
 105. Cảnh cáo HoanKiemHN: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 106. Cảnh cáo tran_cp: Xúc phạm thành viên khác
 107. Reported by ttai_info
 108. Cảnh cáo quyhp560: Vi phạm quy định của DDTH
 109. Cảnh cáo thanhcongvn: Vi phạm quy định của DDTH
 110. Nhắc nhở thanhluan1522: Gửi bài spam
 111. Cảnh cáo NoThing2Lose: Xúc phạm thành viên khác
 112. Cảnh cáo onlyAnh: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 113. Cảnh cáo nobita_mk: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 114. đề nghĩ nhắc nhở kemmut
 115. Cảnh cáo hoxulee: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 116. Cảnh cáo kemmut: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 117. Cảnh cáo mangmuaban.com: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 118. Cảnh cáo meit: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 119. Cảnh cáo nocrack: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 120. Cảnh cáo giaoducvietnam: Gửi bài spam
 121. Cảnh cáo kid_20007: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 122. Cảnh cáo napoleonman: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 123. Cảnh cáo n2tuan: Xúc phạm thành viên khác
 124. Cảnh cáo SpeedTouch: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 125. Cảnh cáo huythanh001: Xúc phạm thành viên khác
 126. Cảnh cáo huythanh001: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 127. Cảnh cáo penD820nongqua: Xúc phạm thành viên khác
 128. Cảnh cáo hacker_DN: Vi phạm quy định của DDTH
 129. Cảnh cáo hung3rd: Gửi bài spam
 130. Cảnh cáo ducthienbsm: Gửi bài spam
 131. Cảnh cáo thuốc115.com: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 132. Nhắc nhở SPA: Xúc phạm thành viên khác
 133. Cảnh cáo SPA: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 134. Cảnh cáo Heizah: Xúc phạm thành viên khác
 135. Nhắc nhở phangvao***: Xúc phạm thành viên khác
 136. Cảnh cáo Dragon_son: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 137. Cảnh cáo chemical.templar: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 138. Cảnh cáo vietplaystation: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 139. Cảnh cáo thuốc115.com: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 140. Cảnh cáo Real Madrid: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 141. Cảnh cáo thuốc115.com: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 142. Cảnh cáo thongtinlaptop: Gửi bài spam
 143. Cảnh cáo thongtinlaptop: Gửi bài spam
 144. Cảnh cáo adv: Gửi bài spam
 145. Cảnh cáo SuperDoremon: Gửi bài spam
 146. Cảnh cáo adv: Gửi bài spam
 147. Cảnh cáo adv: Gửi bài spam
 148. Cảnh cáo supham: Gửi bài spam
 149. Cảnh cáo vmmo.net: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 150. Cảnh cáo Quina: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 151. Cảnh cáo vmmo.net: Xúc phạm thành viên khác
 152. Cảnh cáo SHmanager: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 153. Cảnh cáo mail207: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 154. Cảnh cáo gianhut: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 155. Cảnh cáo tiamo86: Xúc phạm thành viên khác
 156. Cảnh cáo mantavn: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 157. Cảnh cáo nham18: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 158. Cảnh cáo usranger: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 159. Cảnh cáo mail207: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 160. Cảnh cáo thanhtrung37: Vi phạm quy định của DDTH
 161. Cảnh cáo kutivnn: Xúc phạm thành viên khác
 162. Cảnh cáo dai-gai: Gửi bài spam
 163. Cảnh cáo Hoangduc: Gửi bài spam
 164. Cảnh cáo AnhTuanKB: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 165. Cảnh cáo linhkiengiasi: Gửi bài spam
 166. Cảnh cáo linhkiengiasi: Gửi bài spam
 167. Cảnh cáo TRUNG-TIGER: Vi phạm quy định của DDTH
 168. Cảnh cáo ViTieuBao2003: Gửi bài spam
 169. Cảnh cáo co3d: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 170. Cảnh cáo darkera13: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 171. Cảnh cáo nuahonthuongdau: Gửi bài spam
 172. Cảnh cáo terri: Xúc phạm thành viên khác
 173. Cảnh cáo To_CaoInforworld: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 174. Cảnh cáo usranger: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 175. Cảnh cáo To_CaoInforworld: Xúc phạm thành viên khác
 176. Cảnh cáo inforworldluadao: Xúc phạm thành viên khác
 177. Cảnh cáo testking: Xúc phạm thành viên khác
 178. Cảnh cáo testking: Xúc phạm thành viên khác
 179. Cảnh cáo terri: Xúc phạm thành viên khác
 180. Cảnh cáo Lany: Gửi bài spam
 181. Cảnh cáo truongson1810: Vi phạm quy định của DDTH
 182. Cảnh cáo co3d: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 183. Cảnh cáo nhoc102: Xúc phạm thành viên khác
 184. Cảnh cáo news vietnam: Gửi bài đả kích/xúc phạm đến chính trị, tôn giáo
 185. Cảnh cáo nhv1802: Gửi bài spam
 186. Cảnh cáo victimme: Xúc phạm thành viên khác
 187. Cảnh cáo PhimMuoi: Gửi bài đả kích/xúc phạm đến chính trị, tôn giáo
 188. Cảnh cáo BoTayConHeoQuay: Gửi bài đả kích/xúc phạm đến chính trị, tôn giáo
 189. Cảnh cáo hihihehe: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 190. Cảnh cáo victimme: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 191. Cảnh cáo roboky_1989: Xúc phạm thành viên khác
 192. Cảnh cáo nhapcuoc: Vi phạm quy định của DDTH
 193. Cảnh cáo Nokiakak: Xúc phạm thành viên khác
 194. Cảnh cáo vietplaystation: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 195. Cảnh cáo buccaminh12: Xúc phạm thành viên khác
 196. Cảnh cáo channhua: Gửi bài spam
 197. Nhắc nhở littleman2: Gửi bài spam
 198. Cảnh cáo phantomatvietnam: Xúc phạm thành viên khác
 199. Cảnh cáo nguyen28thanh7: Vi phạm quy định của DDTH
 200. Cảnh cáo puppybeo: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 201. Cảnh cáo ticaoplus: Xúc phạm thành viên khác
 202. Cảnh cáo tuanlv221: Xúc phạm thành viên khác
 203. Nick lắm chuyện làm nhục người khác
 204. Cảnh cáo Lắm chuyện: Xúc phạm thành viên khác
 205. Cảnh cáo fire-drake: Xúc phạm thành viên khác
 206. Cảnh cáo distantarea: Gửi bài spam
 207. Cảnh cáo maybaybagia.com: Gửi bài spam
 208. Cảnh cáo Newbie_GA: Gửi bài spam
 209. Có nick giả mạo, đề nghị ban quản trị can thiệp
 210. Nhắc nhở Phannhatnghi: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 211. Cảnh cáo tuanvuiic: Xúc phạm thành viên khác
 212. Cảnh cáo tuanvuiic: Xúc phạm thành viên khác
 213. Cảnh cáo kimbo: Gửi bài spam
 214. Cảnh cáo Xcoolnet: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 215. Cảnh cáo iGame: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 216. Cảnh cáo thuốc115.com: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 217. Cảnh cáo 9xem: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 218. Nhắc nhở Diamond-Black: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 219. Cảnh cáo Sunrise_vn: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 220. Cảnh cáo musimla78: Xúc phạm thành viên khác
 221. Cảnh cáo nhadatgiare: Gửi bài spam
 222. Cảnh cáo GoldenTurtle: Xúc phạm thành viên khác
 223. Cảnh cáo GoldenTurtle: Xúc phạm thành viên khác
 224. Cảnh cáo nvp19892003: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 225. Cảnh cáo tranquanghung: Gửi bài spam
 226. Cảnh cáo hoangkoha: Xúc phạm thành viên khác
 227. Cảnh cáo distantarea: Gửi bài spam
 228. Cảnh cáo emmuit: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 229. Cảnh cáo puppybeo: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 230. Cảnh cáo Lắm chuyện: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 231. Cảnh cáo 1827: Xúc phạm thành viên khác
 232. Cảnh cáo goku2004: Xúc phạm thành viên khác
 233. Cảnh cáo quyhienhinh: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 234. Cảnh cáo bansaolinhhon: Gửi bài spam
 235. Cảnh cáo bachvantin: Gửi bài spam
 236. Cảnh cáo regu: Gửi bài spam
 237. Cảnh cáo webgiare.com: Gửi bài spam
 238. Cảnh cáo ilangilang: Gửi bài spam
 239. Cảnh cáo vvktlove: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 240. Cảnh cáo trungcv2006: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
 241. Cảnh cáo lovelycesar: Gửi bài spam
 242. Cảnh cáo megavnnn: Gửi bài spam
 243. Nhắc nhở Mr.PR: Xúc phạm thành viên khác
 244. Cảnh cáo Master__CDTL: Vi phạm quy định của DDTH
 245. Cảnh cáo ptranminh: Gửi bài spam
 246. Cảnh cáo huubangbmt: Xúc phạm thành viên khác
 247. Cảnh cáo doanvinh00: Xúc phạm thành viên khác
 248. Nhắc nhở co3d: Gửi bài đả kích/xúc phạm đến chính trị, tôn giáo
 249. Cảnh cáo chungmatdo: Vi phạm quy định của DDTH
 250. Cảnh cáo hnguyen111: Vi phạm quy định của DDTH