Tôi có một bản vẽ mà thiếu font vn_vni.shx nên không thể đọc được.
Ai có share cho tôi với
gửi cho tôi theo địa chỉ nguyenngoctho2001@yahoo.com
Tôi xin chân thành cảm ơn.