Ultrasuft™ là một sản phẩm của Tập đoàn Internet Toàn cầu UltraReach.

Ban đầu, Ultrasuft™ được tạo ra để giúp cho người dùng Internet ở Trung Quốc lướt web an toàn và bảo vệ các quyền bí mật thông tin. Giờ đây, Ultrasuft™ đã trở thành một phần mềm hàng đầu thế giới bảo vệ quyền riêng tư và danh tính của mình, chống lại các "cấm đoán" của các ISP đối với các trang web bị chặn như Facebook ở Việt Nam bằng cách "vượt rào" và lướt web ẩn danh!

Ultrasuft là một phần mềm thông dụng:
- 3 - 5 triệu người dùng trong một tháng.
- 300 triệu lượt truy cập được phục vụ.
- Lưu lượng truy cập trực tuyến luôn trên 30 Terabytes.
- Có mặt ở hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Homepage:
www.ultrareach.com
Download: