Truy cập tại:
http://huybien.vze.com

Từ điển 40.000 từ (2 тома).
Hy vọng nó sẽ giúp các bạn khi làm các bài test trên trường. Hoặc đang dùng các máy ở những nơi mà không có từ điển Nga Việt trên đó.
Chúc các bạn vui vẻ và học tập tốt.

-------------------------------------------
PS: vì dung lượng host quá bé nên không thể tải nốt từ điển Việt Nga và Nga Nga lên. Nếu bạn nào có thể cung cấp cho tớ một host 60MB miến phí hỗ trợ ASP.NET xin liên hệ qua YahooID: huybien. Спасибо заранее!