Liên kết giữa các Slide với nhau

Liên kết từ Slide 1 đến Slide 2…
Ở Slide 1: Tạo text box tên là Đến Slide 2
Ở Slide 2: Tạo text box tên là Đến Slide 1
Ở Slide 1 ta click vào đường viền của text Đến Slide 2 và click chuột phải chọn Hyperlink (Ctrl + K) trong cửa số Insert Hyperlink chọn Place in This Document click chuột chọn Slide 2. Ở Slide 2 làm giống như Slide 1 và OK. Để sửa hoặc gỡ bỏ liên kết ta chọn liên kết đó và nhấn tổ hợp phím Ctrl + K.


Tạo nút thoát chương trình biểu diễn.

Vẽ 1 text box đặt tên EXIT hoặc tên gì bạn muốn. Click chuột phải vào đường viền text EXIT chọn Action Setting. Ở cửa sổ Action Setting trong ô Hyperlink ta chọn End Show và OK.

---Tạo đồng hồ---
Bạn vào link này để tải phần hướng dẫn
http://www.megaupload.com/?d=NLRKL7N4