Đây là những thành ngữ tiếng Anh mà mình tìm được trên trang web của trường Apollo, nó khá hay nên mình share cho các bạn xem

* Blood is thicker than water

Một giọt máu đào hơn ao nước lã
* Make hay while the sun shines

Chớ để ngày may những gì mình có thể làm hôm nay
* An eye for an eye, a tooth for a tooth

Gậy ông đập lưng ông / ăn miếng trả miếng
* A clean hand wants no washing

Cây ngay không sợ chết đứng
* Neck or nothing

Không vào hang cọp sao bắt được cọp con
* Laughter is the best medicine

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ
* We reap as we sow

Bụng làm, dạ chịu/Gieo gió gặp bão
* Speech is silver, but silence is golden

Lời nói là bạc, im lặng là vàng
* Lucky at cards, unlucky in love

Đen tình, đỏ bạc
* Stronger by rice, daring by money

Mạnh vì gạo, bạo vì tiền
* Fire proves gold, adversity proves men

Lửa thử vàng, gian nan thử sức
* Empty vessels make most sound

Thùng rỗng kêu to
* Words are but Wind

Lời nói gió bay
* A flow will have an ebb

Sông có khúc, người có lúc
* It is the first step that counts

Vạn sự khởi đầu nan

Còn rất nhiều bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì vào đây http://apollo.edu.vn/