Đây là bộ giáo trình tiếng Anh giao tiếp cơ bản bao gồm Book và CD định dạng MP3
1. Book:
• Part 1
Link:
http://www.ziddu.com/download/116825...ATE_1.pdf.html
• Part 2
Link:
http://www.ziddu.com/download/116825...ATE_2.pdf.html

2. CD
• CD1
Link:

http://www.ziddu.com/download/11683936/PRE1.rar.html

• CD2
Link:

http://www.ziddu.com/download/11683935/PRE2.rar.html