Trang 1 / 2 12 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 15
 1. #1
  Tham gia
  04-02-2004
  Location
  HCM
  Bài viết
  119
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Các lệnh trong Registry.

  Chào các bạn ! Mình có đọc qua tài liệu về Registry . Nhưng mình thắc mắc 1 chỗ là làm sao để biết được những lệnh đó . Mình có thể xem chúng ở đâu ? bạn nào biết vui lòng chỉ dùm mình nhé... (VD : khóa Task Manager ; Disable Shutdown,.....)
  Quote Quote

 2. #2
  Tham gia
  15-04-2004
  Bài viết
  172
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Đây là tui copy và trích từ nhiều nguồn và của người khác. Hy vọng bạn sẽ học được những điều hữu ích.

  ACTIVE DESKTOP

  Cho phép chế độ Desktop hoạt động hay không:
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer
  Name: ForceActiveDesktopOn
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = default, 1 = enabled)

  Một số ngăn cản khi cho phép chế độ Desktop hoạt động.
  NoChangingWallpaper - Không cho phép thay đổi hình Wallpaper.
  NoComponents - Không cho phép hiển thị các thành phần.
  NoAddingComponents - Không cho phép thêm các thành phần mới.
  NoDeletingComponents - Không cho phép xoá các thành phần.
  NoEditingComponents - Không cho phép sữa các thành phần.
  NoCloseDragDropBands - Không cho phép chức năng dùng chuột kéo thả trên Desktop.
  NoMovingBands - Không cho phép chức năng kéo thả các Taskbar đi nơi khác trên Desktop.
  NoHTMLWallPaper - Chỉ cho phép hình dạng bitmaps (BMP).


  User Key:HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ ActiveDesktop.
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ ActiveDesktop.
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)

  Ẩn chức năng Active Desktop từ Menu Settings trên Start Menu. User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer.
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer.
  Name: NoSetActiveDesktop
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)

  Không cho thay đổi chế độ Active Destop.
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer
  Name: NoActiveDesktopChanges
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)  CONTROL PANEL

  Không cho phép thay đổi kiểu dáng của các Controls.

  Phần này sẽ hạn chế một phần hoặc tất cả các chức năng trong mục (Tab) Appearance trong Display. Gán giá trị 0: để hiện, 1 để ẩn với các tên khoá đưa ra phía bên dưới.

  NoVisualStyleChoice - không cho phép thay đổi kiểu dáng của các cửa sổ và út nhấn.
  NoColorChoice - Không cho phép thay đổi sơ đồ màu.
  NoSizeChoice - Không cho phép thay đổi cỡ chữ.

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System.

  Name: NoColorChoice, NoSizeChoice, NoVisualStyleChoice, SetVisualStyle.

  Tắt chế độ Themes Settings trong Display trong Control Panel:

  Themes Settings để thay đổi kiểu dáng của các cửa sổ các nút nhấn. Nếu không thích sài thì cất chúng đi bằng cách tạo một khoá mới với tên 'NoThemesTab' và gán giá trị cho nó là 1.
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer.
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer.
  Name: NoThemesTab
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = default, 1 = enable restriction)

  Tắt chế độ thay đổi Keyboard Navigation Settings trong Control Panel:
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer.
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer.
  Name: NoChangeKeyboardNavigationIndicators
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = default, 1 = enable restriction)

  Ngăn cản tính năng trình diễn hoạt hình Animation Settings.
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer.
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer.
  Name: NoChangeAnimation
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = default, 1 = enable restriction)

  Điều khiển chế độ hoạt hình : User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ Desktop\ WindowMetrics
  Name: MinAnimate
  Type: REG_SZ (String Value)
  Value: (0=disable, 1=enable)

  Tắt Settings của Display trong Control Panel:
  Điều này cũng có nghĩa là bạn không thể thay đổi được độ phân giản của màn hình mục Settings không được phép hoạt động.
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System.
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System.
  Name: NoDispSettingsPage
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disabled, 1 = enabled)

  Tắt mục ScreenSaver của Display trong Control Panel:
  Khi tắt mục ScreenSaver không có nghĩa là tắt chế độ ScreenSaver tự chạy, mà là ẩn không cho thay đổi, chỉnh sữa ScreenSaver. Vì vậy trước khi tắt nó đi bạn phải cân nhắc.
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System.
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System.
  Name: NoDispScrSavPage
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disabled, 1 = enabled)

  Tắt mục thay đổi hình nền của Display trong Control Panel:
  Không cho thay đổi hình nền, màu nền của Desktop.
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System.
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System.
  Name: NoDispBackgroundPage
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disabled, 1 = enabled)

  Tắt mục Appearance của Display trong Control Panel.User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System.
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System.
  Name: NoDispAppearancePage
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disabled, 1 = enabled)
  Được sửa bởi Zanr Zij lúc 20:27 ngày 10-05-2004

 3. #3
  Tham gia
  15-04-2004
  Bài viết
  172
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Đây là tác phẩm của người khác tui post lại. Hy vọng bạn sẽ học được những điều hữu ích.

  ACTIVE DESKTOP

  Cho phép chế độ Desktop hoạt động hay không:
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer
  Name: ForceActiveDesktopOn
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = default, 1 = enabled)

  Một số ngăn cản khi cho phép chế độ Desktop hoạt động.
  NoChangingWallpaper - Không cho phép thay đổi hình Wallpaper.
  NoComponents - Không cho phép hiển thị các thành phần.
  NoAddingComponents - Không cho phép thêm các thành phần mới.
  NoDeletingComponents - Không cho phép xoá các thành phần.
  NoEditingComponents - Không cho phép sữa các thành phần.
  NoCloseDragDropBands - Không cho phép chức năng dùng chuột kéo thả trên Desktop.
  NoMovingBands - Không cho phép chức năng kéo thả các Taskbar đi nơi khác trên Desktop.
  NoHTMLWallPaper - Chỉ cho phép hình dạng bitmaps (BMP).


  User Key:HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ ActiveDesktop.
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ ActiveDesktop.
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)

  Ẩn chức năng Active Desktop từ Menu Settings trên Start Menu. User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer.
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer.
  Name: NoSetActiveDesktop
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)

  Không cho thay đổi chế độ Active Destop.
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer
  Name: NoActiveDesktopChanges
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)  CONTROL PANEL

  Không cho phép thay đổi kiểu dáng của các Controls.

  Phần này sẽ hạn chế một phần hoặc tất cả các chức năng trong mục (Tab) Appearance trong Display. Gán giá trị 0: để hiện, 1 để ẩn với các tên khoá đưa ra phía bên dưới.

  NoVisualStyleChoice - không cho phép thay đổi kiểu dáng của các cửa sổ và út nhấn.
  NoColorChoice - Không cho phép thay đổi sơ đồ màu.
  NoSizeChoice - Không cho phép thay đổi cỡ chữ.

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System.

  Name: NoColorChoice, NoSizeChoice, NoVisualStyleChoice, SetVisualStyle.

  Tắt chế độ Themes Settings trong Display trong Control Panel:

  Themes Settings để thay đổi kiểu dáng của các cửa sổ các nút nhấn. Nếu không thích sài thì cất chúng đi bằng cách tạo một khoá mới với tên 'NoThemesTab' và gán giá trị cho nó là 1.
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer.
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer.
  Name: NoThemesTab
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = default, 1 = enable restriction)

  Tắt chế độ thay đổi Keyboard Navigation Settings trong Control Panel:
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer.
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer.
  Name: NoChangeKeyboardNavigationIndicators
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = default, 1 = enable restriction)

  Ngăn cản tính năng trình diễn hoạt hình Animation Settings.
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer.
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer.
  Name: NoChangeAnimation
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = default, 1 = enable restriction)

  Điều khiển chế độ hoạt hình : User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ Desktop\ WindowMetrics
  Name: MinAnimate
  Type: REG_SZ (String Value)
  Value: (0=disable, 1=enable)

  Tắt Settings của Display trong Control Panel:
  Điều này cũng có nghĩa là bạn không thể thay đổi được độ phân giản của màn hình mục Settings không được phép hoạt động.
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System.
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System.
  Name: NoDispSettingsPage
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disabled, 1 = enabled)

  Tắt mục ScreenSaver của Display trong Control Panel:
  Khi tắt mục ScreenSaver không có nghĩa là tắt chế độ ScreenSaver tự chạy, mà là ẩn không cho thay đổi, chỉnh sữa ScreenSaver. Vì vậy trước khi tắt nó đi bạn phải cân nhắc.
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System.
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System.
  Name: NoDispScrSavPage
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disabled, 1 = enabled)

  Tắt mục thay đổi hình nền của Display trong Control Panel:
  Không cho thay đổi hình nền, màu nền của Desktop.
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System.
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System.
  Name: NoDispBackgroundPage
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disabled, 1 = enabled)

  Tắt mục Appearance của Display trong Control Panel.User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System.
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System.
  Name: NoDispAppearancePage
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disabled, 1 = enabled)


  DISK DRIVES

  Thay đổi thông số cảnh báo số % không gian đĩa cứng còn trống (Windows XP).

  Giá trị mặc định là 10%.Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ LanmanServer\ Parameters
  Name: DiskSpaceThreshold.
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: 0 - 99 percent (Default is 10)

  Điều khiển thông số hạn chế không gian cho Master File Table.
  Giá trị mặc định là 1.Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ FileSystem
  Name: NtfsMftZoneReservation
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: 1 (default) - 4 (maximum)

  Tắt chế độ ghi đĩa CD trực tiếp từ Window Explorer (Windows Xp)
  Trong Windows XP cho phép bạn ghi một đĩa CD dễ dàng bằng cách kéo những tập tin hoặc thư mục rồi thả vào biểu tượng đĩa CDR. Bạn có thể tắt chế độ này đi.
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer
  Name: NoCDBurning
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = Allow CDR, 1 = Disable CDR)

  Thay đổi tên và biểu tượng của ổ đĩa.
  Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ DriveIcons
  Name: Default
  Type: REG_SZ (String Value)

  Chỉ định chương trình chơi đĩa CD Audio.

  Mặc định khi bạn đưa đĩa Cd Audio vào đĩa thì CD Player của Microsoft sẽ mở đĩa lên. Nhưng nếu có chương trình khác hay hơi bạn có thể chỉ định cho chương trình đó thay thế.
  Key: HKEY_CLASSES_ROOT\ AudioCD\ Shell\ Play\ Command
  Name: (Default)
  Type: REG_SZ (String Value)
  Value: Command-line to Execute - nhập vào đường dẫn của chương trình chơi đĩa bạn muốn.

  Điền khiển chế độ tự động mở đĩa CD khi đưa đĩa vào ổ.
  Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ CDRom.
  Name: Autorun
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0=disable, 1=enable)


  EXPLORER

  Ẩn mục Distributed File System trong Windows Explorer
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer.
  Name: NoDFSTab
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = default, 1 = enable restriction)

  Ẩn mục Security
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer.
  Name: NoSecurityTab
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = default, 1 = enable restriction)

  Ẩn mục Hardware User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer.
  Name: NoHardwareTab
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = default, 1 = enable restriction)

  Tắt Menu New.
  Tìm đến khoá sau và thêm cho nó dấu '-' sau dấu '{' :
  System Key: HKEY_CLASSES_ROOT\ CLSID\ {D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719}

 4. #4
  Tham gia
  15-04-2004
  Bài viết
  172
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  INTERNET EXPLORER


  Ẩn một số nút trên thanh ToolBar của Internet Explorer.

  Cần tạo một khoá với tên là 'SpecifyDefaultButtons' và gán giá trị cho nó là 1 để thực hiện cêế độ ẩn một số nút trong danh sách liệt kê bên dơới, bước kế tiếp muốn ẩn một nút bất kỳ trong danh sách bên dưới thì bạn cần tạo một khoá mới với tên nút đó và gán cho nó giá trị là 2.
  - Btn_Back

  - Btn_Forward

  - Btn_Stop

  - Btn_Refresh

  - Btn_Home

  - Btn_Search

  - Btn_Favorites

  - Btn_Folders

  - Btn_Media

  - Btn_History

  - Btn_Fullscreen

  - Btn_Tools

  - Btn_MailNews

  - Btn_Size

  - Btn_Print

  - Btn_Edit

  - Btn_Discussions

  - Btn_Cut

  - Btn_Copy

  - Btn_Paste

  - Btn_Encoding

  - Btn_PrintPreview


  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: SpecifyDefaultButtons
  Type: REG_DWORD (DWORD Value).

  Không cho phép thay đổi (Customize) trên Toolbar của Internet Explorer.

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: NoToolbarCustomize
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (1 = enable restriction)

  Không cho hiện nút Option trong Menu Tool của Internet Explorer:User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: NoBandCustomize
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (1 = enable restriction)

  Không cho hiện một số nút trên Menu Help:

  NoHelpMenu - Disable the entire help menu
  NoHelpItemNetscapeHelp - Remove the "For Netscape Users" menu item
  NoHelpItemSendFeedback - Remove the "Send Feedback" menu item
  NoHelpItemTipOfTheDay - Remove the "Tip of the Day" menu item
  NoHelpItemTutorial - Remove the "Tour" (Tutorial) menu item

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\
  Restrictions
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\
  Restrictions
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = restriction disabled, 1 = restriction enabled)

  Không cho phép tải file từ Internet về:
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\
  Internet Settings\ Zones\ 3
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\
  Internet Settings\ Zones\ 3
  Name: 1803
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = downloads enabled, 3 = downloads disabled)

  Không cho phép truy file từ một đường dẫn Internet.

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: NoFileUrl
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = Enable File URLs, 1 = Disable)

  Ẩn một số nút trong Internet Explorer:

  NoBrowserClose - Disable the option of closing Internet Explorer.
  NoBrowserContextMenu - Disable right-click context menu.
  NoBrowserOptions - Disable the Tools / Internet Options menu.
  NoBrowserSaveAs - Disable the ability to Save As.
  NoFavorites - Disable the Favorites.
  NoFileNew - Disable the File / New command.
  NoFileOpen - Disable the File / Open command.
  NoFindFiles - Disable the Find Files command.
  NoSelectDownloadDir - Disable the option of selecting a download directory.
  NoTheaterMode - Disable the Full Screen view option.
  NoAddressBar - Disable the address bar.
  NoToolBar - Disable the tool bar.
  NoToolbarOptions - Disable the ability to change toolbar selection.
  NoLinksBar - Disable the links bar.
  NoViewSource - Disable the ability to view the page source HTML.
  NoNavButtons - Disables the Forward and Back navigation buttons
  NoPrinting - Remove Print and Print Preview from the File menu.
  NoBrowserBars - Disable changes to browsers bars.
  AlwaysPromptWhenDownload - Always prompt user when downloading files.
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\
  Restrictions
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\
  Restrictions
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)

  Dấu một số tính năng trong Internet Options trong Control Panel

  Advanced - Prevent changes to advanced settings
  Autoconfig - Prevent changes to Automatic Configuration
  Cache - Prevent changes to temporary file settings
  CalendarContact - Prevent changes to calender and contacts
  Certificates - Prevent changes to security certificates
  Check_If_Default - Prevent changes to default browser check
  Colors - Prevent Color changes
  Connection Settings - Prevent changes to connection settings
  Connection Wizard - Disable the Connection Wizard
  Fonts - Disable font changes
  History - Disable changes to History settings
  HomePage - Disable changes to Home Page settings
  Languages - Disable Language changes
  Links - Disable Links changes
  Messaging - Disable Messaging changes
  Profiles - Disable changes to Profiles
  Proxy - Disable changes to Proxy settings
  Ratings - Disable Ratings changes
  Wallet - Disable changes to Wallet settings
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\
  Control Panel
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\
  Control Panel
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)

  Dấu một số tính năng trong Internet Options trong Control Panel

  Accessibility - disables all options under Accessibility
  GeneralTab - removes General tab
  SecurityTab - removes Security tab
  ContentTab - removes Content tab
  ConnectionsTab - removes Connections tab
  ProgramsTab - removes Programs tab
  PrivacyTab - removes Privacy tab
  AdvancedTab - removes Advanced tab
  CertifPers - prevents changing Personal Certificate options
  CertifSite - prevents changing Site Certificate options
  CertifSPub - prevents changing Publisher Certificate options
  SecChangeSettings - prevents changing Security Levels for the Internet Zone
  SecAddSites - prevents adding Sites to any zone
  Privacy Settings - prevents changs to privacy settings
  FormSuggest - disables AutoComplete for forms
  FormSuggest Passwords - prevents Prompt me to save password from being displayed
  Connwiz Admin Lock - disables the Internet Connection Wizard
  Settings - prevents any changes to Temporary Internet Files
  ResetWebSettings - disables the Reset web Setting button
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\
  Control Panel
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\
  Control Panel
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)

  Xoá những địa chỉ web bạn đã vào. Vào Registry tìm đến khoá bên dưới, xoá các nhánh con bên cửa sổ bên phải, trừ Default
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Internet Explorer\ TypedURLs

  Không cho cài chương trình từ một website nào đó. Bạn tạo một khoá mới với đường dẫn bên dưới. HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Internet Settings\ ZoneMap\ Domains\ restricted.com

  Under the sub-key create a new DWORD value called "*" and set it to equal "4"

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\
  Internet Settings\ ZoneMap\ Domains
  Name: *
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (4 = restricted)

  Điều khiển chế độ thông báo lỗi.

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Internet Explorer\ Main
  Name: IEWatsonDisabled, IEWatsonEnabled
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)


  Logon & Authentication


  Không cho Screensaver chạy trong khi Logon:

  Khi chưa Logon vào hệ thống, nếu để máy ở trạng thái 'không chịu đưa chìa vào mở khoá cửa' quá lâu thì Screensaver sẽ chạy. Ta có thể tắt chúng.

  User Key: HKEY_USERS\ .DEFAULT\ Control Panel\ Desktop
  Name: ScreenSaveActive
  Type: REG_SZ (String Value)
  Value: (0 = disabled, 1 = enabled)

  Hiển thị nút Shutdown trên hộp thoại Dialog:

  Rất cần để những kẻ tò mò mở máy bạn lên mà không vào được sẽ nhấn nút Shutdown ngay trước mặt thay vì rút nguồn nguy hại đến máy.

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon
  Name: ShutdownWithoutLogon
  Type: REG_SZ (String Value)
  Value: (0 = disabled, 1 = enabled)

  Cho phép tự động Logon:

  Cho phép người dùng sử dụng chế độ tự động đăng nhập vào hệ thống sau khi khởi động.

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon
  Name: ForceAutoLogon
  Type: REG_SZ (String Value)
  Value: (0 = disabled, 1 = enabled)

  Tắt chế độ lưu mật khẩu:

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Network
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Network
  Name: DisablePwdCaching
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disabled, 1= enabled)

  Bắt buộc mật khẩu là các chữ a-z và số. Không cho phép các ký tự khác:

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Network
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Network.
  Name: AlphanumPwds
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disabled, 1= enabled)

  Ẩn nút Change Password.

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System.
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System.
  Name: DisableChangePassword
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disabled, 1 = enabled)

  Tắt chế độ khoá nút WorkStation:
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System
  System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Policies\
  System
  Name: DisableLockWorkstation
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disabled, 1 = enabled)

  Tắt chế độ nhấn và giữ phím Shift để không cho chạy một số chương trình tự động khi logon:

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon
  Name: IgnoreShiftOverride
  Type: REG_SZ (String Value)
  Value: (1 = Ignore Shift)

  Yêu cầu người dùng phải nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + Del trước khi đăng nhập vào hệ thống:

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon.
  Name: DisableCAD
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = Require Ctrl+Alt+Delete, 1 = Disable)

  Thay đổi dòng thông báo trên hộp thoại Logon và hộp thoại Security:

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon
  Name: Welcome
  Type: REG_SZ (String Value)
  Value: Text to display - nội dung muốn hiển thị

  Không cho phép hiện tên người dùng cuối cùng:

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System
  Name: DontDisplayLastUserName
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (1 = remove username)

  Hạn chế số người dùng tự động đăp nhập vào hệ thống:

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon
  Name: AutoLogonCount
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: Number of Automatic Logins

  Chỉ định số người đăng nhập vào hệ thống được lưu vết:

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon Name: CachedLogonsCount
  Type: REG_SZ (String Value)
  Value: 0 - 50 (0 = disabled, 10 = default)

  Cho phép bung hộp thoại đòi nhập Password khi UnLock máy và thoát khỏi Screen Saver:

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon
  Name: ForceUnlockLogon
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: 0 = default authentication, 1 = online authentication

  Hiển thị hộp thông báo trước khi Logon:

  Windows 95, 98 and Me:HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Winlogon
  Windows NT, 2000 and XP:HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon

  Name: LegalNoticeCaption, LegalNoticeText
  Type: REG_SZ (String Value)
  - LegalNoticeCation: Thanh tiêu đề.
  - LegalNoticeText: Nội dung của thông báo.

  Hiển thị dòng thông báo trong cửa sổ đăng nhập:

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon
  Name: LogonPrompt - nội dung thông báo, lời chào,.....
  Type: REG_SZ (String Value)

  Cho phép không xây dựng Protables trước khi đăng nhập vào hệ thống:

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  System
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System
  Name: UndockWithoutLogon
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disabled, 1 = enabled)


  Security

  Ẩn biểu tượng My Computer trên Start Menu và Desktop:
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  NonEnum
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ NonEnum
  Name: {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = show, 1 = hide)

 5. #5
  Tham gia
  15-04-2004
  Bài viết
  172
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  INTERNET EXPLORER


  Ẩn một số nút trên thanh ToolBar của Internet Explorer.

  Cần tạo một khoá với tên là 'SpecifyDefaultButtons' và gán giá trị cho nó là 1 để thực hiện cêế độ ẩn một số nút trong danh sách liệt kê bên dơới, bước kế tiếp muốn ẩn một nút bất kỳ trong danh sách bên dưới thì bạn cần tạo một khoá mới với tên nút đó và gán cho nó giá trị là 2.
  - Btn_Back

  - Btn_Forward

  - Btn_Stop

  - Btn_Refresh

  - Btn_Home

  - Btn_Search

  - Btn_Favorites

  - Btn_Folders

  - Btn_Media

  - Btn_History

  - Btn_Fullscreen

  - Btn_Tools

  - Btn_MailNews

  - Btn_Size

  - Btn_Print

  - Btn_Edit

  - Btn_Discussions

  - Btn_Cut

  - Btn_Copy

  - Btn_Paste

  - Btn_Encoding

  - Btn_PrintPreview


  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: SpecifyDefaultButtons
  Type: REG_DWORD (DWORD Value).

  Không cho phép thay đổi (Customize) trên Toolbar của Internet Explorer.

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: NoToolbarCustomize
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (1 = enable restriction)

  Không cho hiện nút Option trong Menu Tool của Internet Explorer:User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: NoBandCustomize
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (1 = enable restriction)

  Không cho hiện một số nút trên Menu Help:

  NoHelpMenu - Disable the entire help menu
  NoHelpItemNetscapeHelp - Remove the "For Netscape Users" menu item
  NoHelpItemSendFeedback - Remove the "Send Feedback" menu item
  NoHelpItemTipOfTheDay - Remove the "Tip of the Day" menu item
  NoHelpItemTutorial - Remove the "Tour" (Tutorial) menu item

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\
  Restrictions
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\
  Restrictions
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = restriction disabled, 1 = restriction enabled)

  Không cho phép tải file từ Internet về:
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\
  Internet Settings\ Zones\ 3
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\
  Internet Settings\ Zones\ 3
  Name: 1803
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = downloads enabled, 3 = downloads disabled)

  Không cho phép truy file từ một đường dẫn Internet.

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: NoFileUrl
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = Enable File URLs, 1 = Disable)

  Ẩn một số nút trong Internet Explorer:

  NoBrowserClose - Disable the option of closing Internet Explorer.
  NoBrowserContextMenu - Disable right-click context menu.
  NoBrowserOptions - Disable the Tools / Internet Options menu.
  NoBrowserSaveAs - Disable the ability to Save As.
  NoFavorites - Disable the Favorites.
  NoFileNew - Disable the File / New command.
  NoFileOpen - Disable the File / Open command.
  NoFindFiles - Disable the Find Files command.
  NoSelectDownloadDir - Disable the option of selecting a download directory.
  NoTheaterMode - Disable the Full Screen view option.
  NoAddressBar - Disable the address bar.
  NoToolBar - Disable the tool bar.
  NoToolbarOptions - Disable the ability to change toolbar selection.
  NoLinksBar - Disable the links bar.
  NoViewSource - Disable the ability to view the page source HTML.
  NoNavButtons - Disables the Forward and Back navigation buttons
  NoPrinting - Remove Print and Print Preview from the File menu.
  NoBrowserBars - Disable changes to browsers bars.
  AlwaysPromptWhenDownload - Always prompt user when downloading files.
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\
  Restrictions
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\
  Restrictions
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)

  Dấu một số tính năng trong Internet Options trong Control Panel

  Advanced - Prevent changes to advanced settings
  Autoconfig - Prevent changes to Automatic Configuration
  Cache - Prevent changes to temporary file settings
  CalendarContact - Prevent changes to calender and contacts
  Certificates - Prevent changes to security certificates
  Check_If_Default - Prevent changes to default browser check
  Colors - Prevent Color changes
  Connection Settings - Prevent changes to connection settings
  Connection Wizard - Disable the Connection Wizard
  Fonts - Disable font changes
  History - Disable changes to History settings
  HomePage - Disable changes to Home Page settings
  Languages - Disable Language changes
  Links - Disable Links changes
  Messaging - Disable Messaging changes
  Profiles - Disable changes to Profiles
  Proxy - Disable changes to Proxy settings
  Ratings - Disable Ratings changes
  Wallet - Disable changes to Wallet settings
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\
  Control Panel
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\
  Control Panel
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)

  Dấu một số tính năng trong Internet Options trong Control Panel

  Accessibility - disables all options under Accessibility
  GeneralTab - removes General tab
  SecurityTab - removes Security tab
  ContentTab - removes Content tab
  ConnectionsTab - removes Connections tab
  ProgramsTab - removes Programs tab
  PrivacyTab - removes Privacy tab
  AdvancedTab - removes Advanced tab
  CertifPers - prevents changing Personal Certificate options
  CertifSite - prevents changing Site Certificate options
  CertifSPub - prevents changing Publisher Certificate options
  SecChangeSettings - prevents changing Security Levels for the Internet Zone
  SecAddSites - prevents adding Sites to any zone
  Privacy Settings - prevents changs to privacy settings
  FormSuggest - disables AutoComplete for forms
  FormSuggest Passwords - prevents Prompt me to save password from being displayed
  Connwiz Admin Lock - disables the Internet Connection Wizard
  Settings - prevents any changes to Temporary Internet Files
  ResetWebSettings - disables the Reset web Setting button
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\
  Control Panel
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\
  Control Panel
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)

  Xoá những địa chỉ web bạn đã vào. Vào Registry tìm đến khoá bên dưới, xoá các nhánh con bên cửa sổ bên phải, trừ Default
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Internet Explorer\ TypedURLs

  Không cho cài chương trình từ một website nào đó. Bạn tạo một khoá mới với đường dẫn bên dưới. HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Internet Settings\ ZoneMap\ Domains\ restricted.com

  Under the sub-key create a new DWORD value called "*" and set it to equal "4"

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\
  Internet Settings\ ZoneMap\ Domains
  Name: *
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (4 = restricted)

  Điều khiển chế độ thông báo lỗi.

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Internet Explorer\ Main
  Name: IEWatsonDisabled, IEWatsonEnabled
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)


  Logon & Authentication


  Không cho Screensaver chạy trong khi Logon:

  Khi chưa Logon vào hệ thống, nếu để máy ở trạng thái 'không chịu đưa chìa vào mở khoá cửa' quá lâu thì Screensaver sẽ chạy. Ta có thể tắt chúng.

  User Key: HKEY_USERS\ .DEFAULT\ Control Panel\ Desktop
  Name: ScreenSaveActive
  Type: REG_SZ (String Value)
  Value: (0 = disabled, 1 = enabled)

  Hiển thị nút Shutdown trên hộp thoại Dialog:

  Rất cần để những kẻ tò mò mở máy bạn lên mà không vào được sẽ nhấn nút Shutdown ngay trước mặt thay vì rút nguồn nguy hại đến máy.

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon
  Name: ShutdownWithoutLogon
  Type: REG_SZ (String Value)
  Value: (0 = disabled, 1 = enabled)

  Cho phép tự động Logon:

  Cho phép người dùng sử dụng chế độ tự động đăng nhập vào hệ thống sau khi khởi động.

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon
  Name: ForceAutoLogon
  Type: REG_SZ (String Value)
  Value: (0 = disabled, 1 = enabled)

  Tắt chế độ lưu mật khẩu:

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Network
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Network
  Name: DisablePwdCaching
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disabled, 1= enabled)

  Bắt buộc mật khẩu là các chữ a-z và số. Không cho phép các ký tự khác:

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Network
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Network.
  Name: AlphanumPwds
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disabled, 1= enabled)

  Ẩn nút Change Password.

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System.
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System.
  Name: DisableChangePassword
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disabled, 1 = enabled)

  Tắt chế độ khoá nút WorkStation:
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System
  System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Policies\
  System
  Name: DisableLockWorkstation
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disabled, 1 = enabled)

  Tắt chế độ nhấn và giữ phím Shift để không cho chạy một số chương trình tự động khi logon:

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon
  Name: IgnoreShiftOverride
  Type: REG_SZ (String Value)
  Value: (1 = Ignore Shift)

  Yêu cầu người dùng phải nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + Del trước khi đăng nhập vào hệ thống:

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon.
  Name: DisableCAD
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = Require Ctrl+Alt+Delete, 1 = Disable)

  Thay đổi dòng thông báo trên hộp thoại Logon và hộp thoại Security:

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon
  Name: Welcome
  Type: REG_SZ (String Value)
  Value: Text to display - nội dung muốn hiển thị

  Không cho phép hiện tên người dùng cuối cùng:

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System
  Name: DontDisplayLastUserName
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (1 = remove username)

  Hạn chế số người dùng tự động đăp nhập vào hệ thống:

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon
  Name: AutoLogonCount
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: Number of Automatic Logins

  Chỉ định số người đăng nhập vào hệ thống được lưu vết:

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon Name: CachedLogonsCount
  Type: REG_SZ (String Value)
  Value: 0 - 50 (0 = disabled, 10 = default)

  Cho phép bung hộp thoại đòi nhập Password khi UnLock máy và thoát khỏi Screen Saver:

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon
  Name: ForceUnlockLogon
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: 0 = default authentication, 1 = online authentication

  Hiển thị hộp thông báo trước khi Logon:

  Windows 95, 98 and Me:HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Winlogon
  Windows NT, 2000 and XP:HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon

  Name: LegalNoticeCaption, LegalNoticeText
  Type: REG_SZ (String Value)
  - LegalNoticeCation: Thanh tiêu đề.
  - LegalNoticeText: Nội dung của thông báo.

  Hiển thị dòng thông báo trong cửa sổ đăng nhập:

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon
  Name: LogonPrompt - nội dung thông báo, lời chào,.....
  Type: REG_SZ (String Value)

  Cho phép không xây dựng Protables trước khi đăng nhập vào hệ thống:

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  System
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System
  Name: UndockWithoutLogon
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disabled, 1 = enabled)

 6. #6
  Tham gia
  15-04-2004
  Bài viết
  172
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Security

  Ẩn biểu tượng My Computer trên Start Menu và Desktop:
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  NonEnum
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ NonEnum
  Name: {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = show, 1 = hide)


  Ẩn các ổ đĩa trong My Computers:

  Chúng ta có thể ẩn các ổ đĩa từ A đến Z, kể cả các ổ mạng. 0 là hiện tất cả. 1 là ẩn.Bạn muốn ẩn ổ nào thì cộng các số thập phân này lại. Ví dụ muốn ẩn ổ A và C thì cho giá trị của khoá NoDrives là 5 = 4(ổ C) + 1(ổ A).

  A: 1, B: 2, C: 4, D: 8, E: 16, F: 32, G: 64, H: 128, I: 256, J: 512, K: 1024, L: 2048, M: 4096, N: 8192, O: 16384, P: 32768, Q: 65536, R: 131072, S: 262144, T: 524288, U: 1048576, V: 2097152, W: 4194304, X: 8388608, Y: 16777216, Z: 33554432, ALL: 67108863

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: NoDrives
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Tắt cửa sổ Task Manager:
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  System
  Name: DisableTaskMgr
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = default, 1 = disable Task Manager)

  Hạn chế một số thay đổi các thư mục riêng của người dùng:
  · DisablePersonalDirChange - Hạn chế thay đổi thư mục My Documents.

  · DisableMyPicturesDirChange - Hạn chế thay đổi thư mục My Pictures.

  · DisableMyMusicDirChange - Hạn chế thay đổi thư mục My Music

  · DisableFavoritesDirChange - Hạn chế thay đổi thư mục Favorites

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer.
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer.
  Name: DisablePersonalDirChange, DisableMyPicturesDirChange, DisableMyMusicDirChange, DisableFavoritesDirChange.
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = allow changes, 1 = restrict changes)

  Tắt chế độ theo dõi người dùng:

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: NoInstrumentation
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (1 = enable restriction)

  Không cho phép dùng công cụ Registry Editor để chỉnh sửa Registry:

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  System
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  System
  Name: DisableRegistryTools
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = allow regedit, 1 = disable regedit)

  Tắt lệnh Shut Down:

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: NoClose
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = shutdown enabled, 1 = shutdown disabled)

  Ngăn cản truy cập thành phần cập nhật Windows.
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: NoWindowsUpdate
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = default, 1 = disabled)

  Không cho phép dùng phím Windows:

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: NoWinKeys
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)

  Xoá Page File khi tắt máy:

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\ Session Manager\
  Memory Management
  Name: ClearPageFileAtShutdown
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disabled, 1 = enabled)

  Tắt các lệnh Run đã chỉ định trong Registry:

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: DisableLocalMachineRun, DisableLocalMachineRunOnce, DisableCurrentUserRun, DisableCurrentUserRunOnce
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = enable run, 1 = disable run)

  Hạn chế một số ứng dụng mà các người dùng có thể chạy:

  Tạo các khoá mới tên là 1, 2, 3, ...... với kiểu REG_SZ và nhập đường dẫn vào cho giá trị các khoá đó để chỉ định các chương trình không cho phép người dùng chạy.

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: DisallowRun  START MENU

  Ẩn và hiện Administrative Tools Menu.

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\
  Advanced
  Name: StartMenuAdminTools
  Type: REG_SZ (String Value)
  Value: Yes or No

  Tắt chế độ nhóm các chương trình dùng chung cho tất cả các người dùng:

  Trong Windows 2000 và Windows Xp khi bạn chọn chế độ của Start Menu là Use Personalized Menu thì những chương trỉnh dùng chung sẽ bị nhóm lại, và bạn thấy menu Programs bị xếp lại rất bực mình. Hãy sửa chúng nếu bạn muốn.

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: NoCommonGroups
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disabled, 1 = enabled)

 7. #7
  Tham gia
  15-04-2004
  Bài viết
  172
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Dấu Start Menu:

  Bạn có thể dấu Start Menu để chúng còn thanh TaskBar và một chữ Start nhưng khi nhấn chuột vào đó thì nó vẫn im lìm. Hãy tìm đến key bên dưới và đặt một dấu '-' vào sau dấu '{'. Bạn có thể đặt một ký tự khác. Nhưng theo khuyến cáo của các lập trình viên hệ thống của Microsoft thì làm cách khác có thể dẫn đến trục trặc lớn đó bạn ạ.

  System Key: HKEY_CLASSES_ROOT\ CLSID\ {5b4dae26-b807-11d0-9815-00c04fd91972}

  Dấu biểu tượng My Network Places trện Start Menu:
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: NoStartMenuNetworkPlaces
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = show, 1 = remove)

  Dấu biểu tượng Network Connections trên Start Menu:

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: NoNetworkConnections
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction) - restricton: sự hạn chế, cấm đoán

  Dấu biểu tượng My Documents trên Start Menu:
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: NoSMMyDocs
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)

  Dấu biểu tượng Recent Documents:

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: NoRecentDocsMenu
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = display, 1 = remove)

  Không cho lưu trữ danh sách các tài liệu đã làm việc:
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: NoRecentDocsHistory
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)

  Xoá các tài liệu đã làm việc khi tắt Windows:
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: ClearRecentDocsOnExit
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disable, 1 = enable)

  Không cho hiển thị danh sách các tài liệu đã truy cập hiển thị trên Start Menu:

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: NoRecentDocsMenu
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = display, 1 = remove)

  Ẩn menu Favorites Menu trên Start Menu:
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\
  Advanced
  Name: StartMenuFavorites
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: 0 = disable, 1 = enabled

  Ẩn cửa sổ hướng dẫn của Windows:
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\
  Advanced
  Name: EnableBalloonTips
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disabled, 1 = enabled)

  Tự động ẩn những biệu tượng dưới khay hệ thống khi chương trình không hoạt động:
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer
  Name: EnableAutoTray
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = display inactive icons, 1 = hide inactive icons)

  Tắt dòng chử "Click Here to Begin" đầy vẻ khoe khoan của Windows khi bạn khởi động máy.
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: NoStartBanner
  Type: REG_BINARY (Binary Value)
  Value: (00 = start banner, 01 = no start banner)

  Cho phép nhóm hay không nhóm các chương trình giống nhau trê TaskBar:
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\
  Advanced
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\
  Advanced
  Name: TaskbarGlomming
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = not grouped, 1 = grouped)

  Thay đổi số nhóm chương trình được phép nhóm lại trên TaskBar:
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\
  Advanced
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\
  Advanced
  Name: TaskbarGroupSize
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: Number of windows (default = 3)

  Ẩn danh sách các chương trình thường xuyên sử dụng trên Start Menu:

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: NoStartMenuMFUprogramsList
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = default, 1 = enable restriction)

  Ẩn danh sách các chương trình đã được gắn sẵn mặc định trên Start Menu như Internet Explorer và Email:
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: NoStartMenuPinnedList
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = default, 1= enable restriction)

  Ẩn tên người dùng trên Start Menu:
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: NoUserNameInStartMenu
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = display username, 1 = hide username)

  Ẩn nút "All Progams" trên menu Windows XP:
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: NoStartMenuMorePrograms
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = default, 1 = disable button)

  Ẩn nút Unlock Computer trên Start Menu:

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: NoStartMenuEjectPC
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = show undock, 1 = hide undock)

  Sắp xếp các thành phần của Start Menu và Menu Favorites theo thứ tự Alphabe.
  HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ MenuOrder

  Xoá những dòng lệnh đã chạy từ Run.User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\
  RunMRU.
  Xin lưu ý: Không được xoá key Default.

  Không cho hiện menu Context khi nhấn chuột phải trên TaskBar:
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: NoTrayContextMenu
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disabled, 1 = enabled)

  Trong Windows 2000/Me/Xp cho phép bạn di chuyển trực tiếp đến các thành phần con của Control Panel, Network Connections, My Documents, Printers, My Pictures,... chỉ bằng click chuột từ Start Menu. Tương ứng với từng thành phần bạn sẽ thay đổi các tên khoá liệt kê phía dưới cho phù hợp.
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ Advanced

  CascadeControlPanel

  CascadeNetworkConnections

  CascadeMyDocuments

  StartMenuScrollPrograms

  CascadePrinters

  CascadeMyPictures

  Type: REG_SZ (String Value)
  Value: Yes or No

  Thay đổi số tài liệu gần nhất được phép hiển thị:

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: MaxRecentDocs
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: Number of Documents (32-bit)

  Khoá không cho thay đổi kích thước và vị trí của TaskBar:

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\
  Advanced
  Name: TaskbarSizeMove
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = locked, 1 = unlocked)

  Đưa một thư mục, biểu tượng hệ thống ra một nơi bất kỳ. Bạn tạo một thư mục mới và sau đó đổi tên chúng thành một trong các dãy tên và số sau. Sau đó chúng sẽ hiện lại với phần tên mà thôi, rất gọn gàn và nhanh chóng.For Dial Up Networking
  Dial-Up Networking.{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}

  For Printers
  Printers.{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}

  For Control Panel
  Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}

  My Computer
  My Computer.{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}

  For Network Neighborhood
  Network Neighborhood.{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}

  For the Inbox
  InBox.{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}

  For the Recycle Bin
  Recycle Bin.{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

  For more check out the HKEY_CLASSES_ROOT\ CLSID key.

  System Key: HKEY_CLASSES_ROOT\ CLSID

 8. #8
  Tham gia
  05-05-2004
  Location
  Hcm
  Bài viết
  63
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  tuyệt vời bạn lây ở đâu ra vậy

 9. #9
  Tham gia
  04-02-2004
  Location
  HCM
  Bài viết
  119
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Thông tin

  Thank You Very Much ......^_^

 10. #10
  Tham gia
  11-03-2004
  Bài viết
  4
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Tui đang dùng windows XP Professional, tui có vấn đề này mong các huynh biết chỉ giùm:
  "Làm cách nào ngăn cấm người dùng máy không thể cài thêm bất cứ chương trình trong nền Windows"
  Thank you very nhiều!!!

Trang 1 / 2 12 LastLast

Bookmarks

Quy định

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •