Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 10
 1. #1
  Tham gia
  06-05-2010
  Bài viết
  3
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Bộ Giáo Trình Đồ Họa Đầy Đủ Nhất PTS+Maya+ 3D Max+Premiere+AEffect

  Sau một thời gian cắm máy dow giáo trình phục vụ cho việc học. Mình đã dow được ít giáo trình cụ thể
  3D Maya gồm

  I - Digital Tutors - Maya Extreme Bundle:

  01 - Digital Tutors - Animating Cartoon Characters in Maya (3 CD)
  02 - Digital Tutors - Animating Creatures in Maya Insects (2 CD)
  03 - Digital Tutors - Animation Layers in Maya
  04 - Digital Tutors - Cartoon Character Rigging in Maya (4 CD)
  05 - Digital Tutors - INTRODUCTION TO LIGHTING IN MAYA
  06 - Digital Tutors - Introduction to Maya Animation - Walk Cycle
  07 - Digital Tutors - Introduction to Maya, 2nd Edition (4 CD)
  08 - Digital Tutors - Introduction to MEL
  09 - Digital Tutors - Mental Ray in Maya
  10 - Digital Tutors - Add-On - Street Racer Kit
  11 - Digital Tutors - Advanced Maya Character Modeling
  12 - Digital Tutors - Animating Next Gen Characters in Maya (4CD)
  13 - Digital Tutors - Animating Quadrupeds in Maya (2 CD)
  14 - Digital Tutors - Basics (4CD)
  15 - Digital Tutors - Body Mechanics and Animation - Lifting Heavy Objects (3CD)
  16 - Digital Tutors - Body Mechanics and Animation in Maya Pulling Objects (2 CD)
  17 - Digital Tutors - Character Binding & Skinning
  18 - Digital Tutors - Character Rigging
  19 - Digital Tutors - Character Setup
  20 - Digital Tutors - conceptVehicles (4 CD)
  21 - Digital Tutors - Creating Cartoon Sets in Maya (3 CD)
  22 - Digital Tutors - CREATING DIGITAL HUMANS 1 VOLUME AND MUSCLE (4CD)
  23 - Digital Tutors - CREATING DIGITAL HUMANS 2 DEFINITION AND DETAILING (3CD)
  24 - Digital Tutors - CREATING DIGITAL HUMANS 3 UV AND TEXTURE MAPPING (2CD)
  25 - Digital Tutors - CREATING DIGITAL HUMANS 4 SHADING AND RENDERING
  26 - Digital Tutors - Facial Animation and Lip Sync ( 2 CD)
  27 - Digital Tutors - Facial Rigging (2 CD)
  28 - Digital Tutors - Female Android Modeling (4 CD)
  29 - Digital Tutors - Female Android Modeling In Maya (4CD)
  30 - Digital Tutors - HDRI Workflow With Maya And PhotoshopDigital Tutors - 31 - Introduction to Animation in Maya (2 CD)
  32 - Digital Tutors - Introduction to Dynamics in Maya (3 CD)
  33 - Digital Tutors - Introduction to Hypershade
  34 - Digital Tutors - Introduction to Maya nCloth (2 CD)
  35 - Digital Tutors - Introduction to Maya Paint Effects (3CD)
  36 - Digital Tutors - Introduction to Modeling in Maya
  37 - Digital Tutors - Introduction to RenderMan for Maya
  38 - Digital Tutors - Introduction To Shave And A Haircut For Maya (2 CD)
  39 - Digital Tutors - Mastering Maya Render Nodes
  40 - Digital Tutors - Maya at a Glance
  41 - Digital Tutors - Maya in Production - Volume 1 of 5 - Pre-Production (2 CD)
  42 - Digital Tutors - Maya in Production - Volume 2 of 5 - Advanced Modelling - 2 CD
  43 - Digital Tutors - Maya in Production - Volume 3 of 5 - Advanced Texturing (2 CD)
  44 - Digital Tutors - Maya in Production - Volume 4 of 5 - Advanced Riggin (2 CD)
  45 - Digital Tutors - Maya in Production - Volume 5 of 5 - Animation (2 CD)
  46 - Digital Tutors - Maya Modeling Techniques Interiors (2 CD)
  47 - Digital Tutors - MAYA MODELING TECHNIQUES WEREWOLVES (4 CD)
  48 - Digital Tutors - Maya Unlimited - Cloth
  49 - Digital Tutors - Maya Unlimited - Fluid Effects
  50 - Digital Tutors - Maya Unlimited - Fur
  51 - Digital Tutors - Maya Unlimited - Hair
  52 - Digital Tutors - Maya XNAPipeline Dev (2 CD)
  53 - Digital Tutors - Maya, Photoshop - 3D Texturing in Maya and Photoshop
  54 - Digital Tutors - Mental Ray in Maya - Rendering Workflow
  55 - Digital Tutors - mental ray Nodes in Maya
  56 - Digital Tutors - mental ray Rendering Techniques Interiors
  57 - Digital Tutors - mental ray Workflows in Maya - Global Illumination
  58 - Digital Tutors - Mental Ray Workflows in Maya Caustics
  59 - Digital Tutors - Modeling Techniques Automotive (4CD)
  60 - Digital Tutors - mrMayaFinalGather
  61 - Digital Tutors - next-gen
  62 - Digital Tutors - Non-linear Animation with Maya Trax
  63 - Digital Tutors - Particles and Fields (2 CD)
  64 - Digital Tutors - Photorealistic Car Modeling
  65 - Digital Tutors - Polygon and Sub-D Modeling (2 CD)
  66 - Digital Tutors - Polygon and Sub-D Modeling Workflows in Maya (3 CD)
  67 - Digital Tutors - RealFlow and Maya Integration -Reseed (2 CD)
  68 - Digital Tutors - Rendering with Maya Toon
  69 - Digital Tutors - Rigging Cartoon Vehicles in Maya (4 CD)
  70 - Digital Tutors - Rigging Quadrupeds in Maya (4 CD)
  71 - Digital Tutors - Set Dressing and Design in Maya (2 CD)
  72 - Digital Tutors - Shading Networks
  73 - Digital Tutors - Soft and Rigid Bodies
  74 - Digital Tutors - Stereoscopic 3D In Maya-NoPE
  75 - Digital Tutors - stylized female
  76 - Digital Tutors - The Artists Guide To Mel
  77 - Digital Tutors - Ultimate Fluids
  78 - Digital Tutors - Ultimate Fluids in Maya
  79 - Digital Tutors - Urban Environment Creation in Maya-ViH
  80 - Digital Tutors - USING SYFLEX IN MAYA (2CD)
  81 - Digital Tutors - UV Layout (2 CD)
  82 - Digital Tutors - UV Mapping Workflow (2 CD)


  II - Gnomon Bundle 14 CD

  III - bộ của sil_musashi cái này bằng tiếng việt 100% cực kỳ chi tiết cho bạn náo mới bắt đầu

  IV - The Gnomon Workshop Advanced UV Layout


  3D Max gồm

  I - CG ACADEMY cái này toàn là DVD

  01 - CG ACADEMY - Workflow2: proceduralism
  02 - CG ACADEMY - Workflow1: user interface and basic workflow
  03 - CG ACADEMY – Texturing series:boxed set -3dvd
  04 - CG ACADEMY – Texturing fundamentals1: uv mapping and texturing
  05 - CG ACADEMY – Particle flow fundamentals5: practical examples
  06 - CG ACADEMY – Particle flow fundamentals4: tests, forces and collisions
  07 - CG ACADEMY – Particle flow fundamentals3: operators2
  08 - CG ACADEMY – Particle flow fundamentals2: operators
  09 - CG ACADEMY – Particle flow fundamentals1: principles and workflow
  10 - CG ACADEMY – Modeling fundamentals4:sub-d’s and combined techniques
  11 - CG ACADEMY – Modeling fundamentals3: spline based tools
  12 - CG ACADEMY – Modeling fundamentals2: polygonal mesh modelling
  13 - CG ACADEMY – Modeling fundamentals1: primitives and poly fundamentals
  14 - CG ACADEMY – Advanced maxscript1: the matrix explained
  15 - CG ACADEMY – Maxscript fundamentals2: maxscript for the masses
  16 - CG ACADEMY – Maxscript fundamentals1: variables,macroscripts and functions
  17 - CG ACADEMY – Intermediate texturing1: the unwrap uvw tool
  18 - CG ACADEMY – Intermediate rigging4: facial rigging techniques
  19 - CG ACADEMY – Intermediate rigging3: skinning techniques
  20 - CG ACADEMY – Intermediate rigging2: spline ik,arm and hand rig
  21 - CG ACADEMY – Intermediate rigging1
  22 - CG ACADEMY – Animation fundamentals1: the core principles
  23 - CG ACADEMY – Afterburn masters3: allan mckay’s –air strike
  24 - CG ACADEMY – Afterburn masters2: allan mckay’s –fireball
  25 - CG ACADEMY – Afterburn masters1: allan mckay’s afterburn fundamentals
  26 - CG ACADEMY – Advanced texturing1: creature uv unwrapping
  27 - CG ACADEMY – Advanced modelling2: technical modelling1
  28 - CG ACADEMY – Advanced modelling1: sub-d creature modelling
  29 - Autodesk 3ds max – Maxscript secrets revealed
  30 - CG ACADEMY – Lighting and rendering fundamentals1: light and colour theory
  31 - CG ACADEMY – Particle flow scripting1: the pflow script show
  32 - CG ACADEMY – Particle flow scripting2: the pflow script show:act2
  33 - CG ACADEMY – Animation fundamentals 2: adding character
  34 - CG ACADEMY – HLSL shader creation 1: hlsl fundamentals
  35 - CG ACADEMY – HLSL shader creation 2: light and shading models

  II - Digital Tutors Introduction

  01 - DT - Introduction to Lighting in 3ds Max
  02 - DT - Automotive Modeling in 3ds Max (4 CD)
  03 - DT - Modeling Interiors in 3ds Max (3CD)
  04 - DT - Introduction Animation in 3ds Max
  05 - DT - Introduction to mental ray in 3ds Max
  06 - DT - Creating character cartoon (4 CD)
  07 - DT - Introduction to modeling (2CD)
  08 - DT - Introduction to rigging (2CD)

  III - Bộ Video tiếng việt từ cơ bản đến nâng cao gồm 42 bài do Đài Truyền Hình TPHCM dậy


  IV - Bộ video tiếng việt do Nguyễn Việt Anh (tuhoc3dtructuyen) dậy rất dễ hiểu

  V - Mater Classic

  01 - Character Rigging And Animation (2 CD)
  02 - Advanced Character Rigging (2 CD)
  03 - Vehicle Rigging (2CD)
  04 - Secrets Of Lofting (2CD)
  05 - Materials All Dressed Up (2CD)
  06 - Texture Mapping (2CD)
  07 - Film Effects (2CD)
  08 - Reactor Dynamic Simulations (2CD)
  09 - 3D with the Compositing Process In Mind
  10 - Advanced Modelling And Normal Mapping
  11 - Productivity and Mapping in Visualization
  12 - Autodesk 3ds Max Master MAXScript Secrets Revealed
  13 - Steering clear of photo real master class

  RealFlow

  1 - Digital Tutors - Introduction to RealFlow 4 (CD 1,2)
  2 - Digital.Tutors.Fundamentals.Of.RealWave
  3 - Digital Tutors - Dynamic Simulations with RealFlow 4

  VUE

  1 - Vue.Video.Tutorials ( Tao Phong Canh)
  2 - Eon Vue 8.5 xStream for PC and Mac

  Zbrush

  1 - Introduction to ZBrush
  2 - Zbrush For Character Artists
  3 - Digital Tutors - Detailing Next-Gen Characters in ZBrush
  4 - Digital Tutors ZBrush

  Total Textures 3D gồm 16D


  Bộ 500 3D Object

  After Effect
  01 - Lynda After Effects CS3 Animating Characters
  02 – Lynda After Effects CS4 Essential
  03 - After Effect - Tutorials Here VTC
  04 - Hiệu ứng với After Effect (tiếng việt)
  05 - Video CoPilot - Action.Essentials.2.720p_UDS
  06 - Video CoPilot – Evolution
  07 - Video Copilot - Optical Flares (Complete Package)
  08 - Video CoPilot - Pro_Scores
  09 - Video CoPilot - Riot Gear - Zemog original
  10 - Video CoPilot - The Bullet - Zemog original
  11 - Video CoPilot – Twitch
  12 - 105 Tutorials của Video CoPilot
  13 - Hơn 200 Project đủ thể loại

  Adobe Premiere
  01 - Total Training for Adobe Premiere Pro CS3
  02 - Lynda Adobe Premiere Pro CS4 Essential
  03 - Introduction for Premiere
  04 - Premiere tiếng việt từ cơ bản đến nâng cao dành cho người mới bắt đầu
  05 - Total Training - Adobe Premiere Pro CS4 Essentials

  Photoshop

  01 Giáo trình Photoshop CS2 (7CD)
  02 - Giáo trình photoshop CS3 (6 CD)
  03 - Chỉnh sửa ảnh chân dung
  04 - Chuyên đề thiết kế đồ họa
  05 - Công nghệ thiết kế ảnh Kỹ thuật số (3 CD)
  06 - Công Nghệ phục chế ảnh (2 CD)
  07 - Công nghệ xử lý ảnh chuyên nghiệp (2 CD)
  08 - Thiết kế thiệp
  09 - 1 tuyệt chiêu Photoshop 5 phần (10CD)  Bộ giáo trình tiếng anh 80 CD


  Sách về 3D Maya

  01 - Programming Learning maya
  02 - Art of Maya Book - 02 - 3D Computer Graphic
  03 - Graphics - Maya How to's
  04 - Learning Maya Character Rigging and Animation
  05 - (Tutorials) 3D - Maya - dynamics
  06 - 3D --# Mastering Maya Complete 2 # Sybex
  07 - Charles River Media The MEL Companion Maya Scripting for 3D
  09 - Focal Press An Essential Introduction to Maya Character Rigging
  10 - Maya - Real Time Character Modelling Tutorial
  11 - Maya Character Setup (487pgs)
  12 - Character Animation
  13 - Maya Nurbs Modeling 3 tập
  14 - Maya Polygonal Modeling (268pgs)
  15 - Maya Rendering Basics
  16 - Maya Tutorial - Creating a dragon
  17 - Maya tutorial - MayaPEffects
  18 -Maya Tutorials - Creating a realistic looking Turtle
  19 - Maya Tutorials - ParticleSpeedColour
  20 - Maya texturing and lighting
  21 - Maya for Games Modeling and Texturing Techniques with Maya and Mudbox
  22 - Introducing maya 2008
  23 - Graphics - Maya Learning Book
  24 - Focal_Press_-_Maya_-_Character_-_Rigging
  25 - Focal_Press_-_Character_Modeling_-_Maya_and_ZBrush
  26 - Character Rig101
  27 - Complete Maya Programmer

  và còn rất nhiều những tust về 3D nữa
  Tổng cộng tất cả vào khoảng 350G
  Yahoo: cuti_sl
  Được sửa bởi cutisl lúc 10:44 ngày 25-05-2011 Reason: Bổ sung bài viết
  Quote Quote

 2. #2
  Tham gia
  06-05-2010
  Bài viết
  1
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Cho tôi hỏi, tôi muốn thay đổi trang phục, hoặc thay nữ trang cho ảnh thì dùng phần mềm nào và tải phần mềm đó ở đâu? Cám ơn.

 3. #3
  Tham gia
  04-04-2009
  Bài viết
  2
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Bạn phải nói rõ là 3D hay 2D chứ, nếu 2D thì photoshop dùng ngon, còn nếu 3D thì có nhiều phần mềm lắm như:3ds Max, Maya, Carrara, Softimage,Blender 2.4.6, ZBrush...Nếu bạn cần mình sẽ gửi link Download cho bạn, Email của mình là :duchiep.ictu@gmail.com

  [=========> Bổ sung bài viết <=========]

  Mình đã có rất nhiều tài liệu về các phần mềm trên nhưng không đầy đủ như của cutisl bạn đưa giá bộ DVD Tutorial trên bao nhiêu, gửi mình số tài khoản ngân hàng mình gửi cho nhưng phải đảm bảo số DVD của bạn phải đầy đủ bao gồm cả các File Exercise Ok
  Được sửa bởi programmerss lúc 20:20 ngày 06-05-2010 Reason: Bổ sung bài viết

 4. #4
  Tham gia
  06-05-2010
  Bài viết
  3
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  toàn bộ Tutorial của mình đề là dạng file iso gốc nên nó đầy dủ cà phần Exercise và phai chạy. mình ko có thời gian để bur đia đâu. với lại bur hết chỗ Tutorial trên cũng hết ngót cả trăm đĩa DVD. Nếu bạn ở Hà Nội hay các tỉnh lân cận mình thì đến trực tiếp mình copy vào ổ HDD cho, còn bạn ở xa quá mà vẫn muốn có bộ Tutorial trên thì mình sẽ xem lại nếu bur được mình sẽ bur cho bạn.

 5. #5
  Tham gia
  21-06-2010
  Bài viết
  2
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  link down o cho nao ban

 6. #6
  Tham gia
  16-02-2009
  Bài viết
  3
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Ah thì ra là bán à??? T_T cám ơn tinh thần "chia sẻ". mà cho giá cụ thể đi, rẻ như bèo thì bít bao nhiu. anh em nhể?

 7. #7
  Tham gia
  18-10-2010
  Bài viết
  2
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  cui' mia'
  chac co le la nhan vien cua hang quang cao

 8. #8
  Tham gia
  24-09-2011
  Bài viết
  674
  Like
  35
  Thanked 36 Times in 28 Posts
  Nếu bạn nào thích down thì qua trang này
  http://tuoitrequynhon.com/forum/showthread.php?p=374167

 9. #9
  Tham gia
  17-04-2012
  Bài viết
  63
  Like
  10
  Thanked 1 Time in 1 Post
  ~.~ tưởng share link, ai dè show hàng để bán

 10. #10
  Tham gia
  01-07-2009
  Bài viết
  11
  Like
  1
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  hàng khũng rồi..............

Bookmarks

Quy định

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •