SCEP - Phần mềm phương trình hóa học đã ra mắt dịch vụ tra phương trình trực tuyến thông qua Yahoo Messenger.

Các bạn Add nick scep.online hoặc tudien.hoahoc

- Tra phương trình hóa học, gõ phương trình cần tra, ví dụ Cu + FeCl3
- Tra bảng tuần hoàn, chỉ cần gõ tên nguyên tố, ví dụ dụ Al
- Tra bảng tính tan, chỉ cần gõ tên gốc như CH3COO, AsO4, Br, CO3, ClO3, Cl, CrO3, OH, I, NO3, O, PO4, SO4, S , ví dụ CO3
- Trường hợp gõ sai: nacl, CUCL2, Na+H2O, ca, đúng là: NaCl, CuCl2, Na + H2O, Ca
- Gõ chucnang để biết thêm một số chức năng phụ như Tra từ điển Anh-Việt, Việt-Anh, Xem bói, lấy avata, xem tỉ giá tiền tệ, giá vàng, đọc truyện cười ….gõ "trogiup" nếu không biết cách sử dụng
dịch vụ đang trong giai đoạn thử nghiệm.

xem chi tiết tại http://scep.tk