đệ quy tuyến tính và đệ quy nhị phân

--------------------------------------------------------------------------------

trong 1 bai tập có yêu cầu như thế này
cho cấu trúc sinh viên như sau
struct SINHVIEN
{
float diemtoan;
float diemvan;
}
tính trung bình cộng điểm toán và văn bằng phương pháp đệ quy tuyến tính và đệ quy nhị phân.
minh mơi học lập trình c
mình không hiểu lám về đệ quy bạn nao biết giúp mình với.thanksss