Trang 1 / 2 12 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 16
 1. #1
  Tham gia
  21-09-2009
  Bài viết
  9
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Bài tập Pascal nội dung về mảng?

  1: Viết chương trình nhập vào một dãy n số nguyên (n: hằng số). In ra màn hình các giá trị khác nhau của dãy số này.
  VD: nhập vào: 5 20 15 5 20 17 ==> In ra: 5 20 15 17
  2: Cho 1 dãy gồm n số nguyên dương có 3 chữ số, hãy sắp xếp dãy theo thứ tự tăng dần của chữ số hàng đơn vị; hàng đơn vị bằng nhau thì sắp xếp theo thứ tự tăng dần của hàng chục; hàng chục bằng nhau thì sắp xếp theo thứ tự tăng dần của hàng trăm.
  3: Cho 2 mảng A và B đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Hãy trộn 2 mảng đó lại với nhau để có mảng thứ 3 là mảng C với điều kiện mảng C cũng được sắp xếp theo thứ tự tăng dần ngay sau khi trộn.
  Thanks các bạn trước!
  Quote Quote

 2. #2
  Tham gia
  05-05-2004
  Bài viết
  216
  Like
  2
  Thanked 7 Times in 7 Posts
  B1:
  Var i,j,k,n: integer;
  {Coi n la bien}
  BEGIN
  Write('N=');Readln(n);
  For i:=1 to n do
  Begin
  Write('A[',i,']=');Readln(a[i]);
  End;
  {Duyet qua cac phan tu, neu phan tu khong trung thi in ra}
  For i:=1 to n do
  For j:=1 to n do
  If (i<>j) and (a[i]<>a[j]) then
  Write(A[i]:6);

  Readln;
  END.

  <hic, buồn ngủ quá.

 3. Thành viên Like bài viết này:


 4. #3
  Tham gia
  21-09-2009
  Bài viết
  9
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Quote Được gửi bởi hcvtpt View Post
  B1:
  Var i,j,k,n: integer;
  {Coi n la bien}
  BEGIN
  Write('N=');Readln(n);
  For i:=1 to n do
  Begin
  Write('A[',i,']=');Readln(a[i]);
  End;
  {Duyet qua cac phan tu, neu phan tu khong trung thi in ra}
  For i:=1 to n do
  For j:=1 to n do
  If (i<>j) and (a[i]<>a[j]) then
  Write(A[i]:6);

  Readln;
  END.

  <hic, buồn ngủ quá.
  Bài của bạn khi chạy không được! Nếu lấy phần vd mình đưa ra thì Nó in ra hàng số: 5 20 5 20

 5. #4
  Tham gia
  10-11-2009
  Location
  TP Hồ Chí Minh
  Bài viết
  798
  Like
  171
  Thanked 46 Times in 44 Posts
  Cái bài 1 có lẽ nên đưa vào mảng B xét

 6. #5
  Tham gia
  15-09-2009
  Bài viết
  3
  Like
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post
  B1 của bạn thưc ra rất dễ và có tới 2 cách để làm
  C1 là gán 1 mảng boolean để đánh dấu các phần tử giống nhau đã đươc in ra
  Var i, j, n: Integer;
  a: array[100] of Integer;
  b: array[100] of Boolean;
  Begin
  Readln(n);
  for i := 1 to n do Readln(a[i]);
  for i := 1 to n do b[i] := True;
  for i := 1 to n do
  if b[i] then
  Begin
  Write(a[i]:6);
  for j := i + 1 to n do
  if a[i] = a[j] then b[j] := False;
  End;
  Readln;
  End.
  C2 là duyệt ngươc về sau xem phần tử đó đã xuất hiện chưa
  Var i, j, n: Integer;
  a: array[100] of Integer;
  Begin
  Readln(n);
  for i := 1 to n do Readln(a[i]);
  Write(a[1]:6);
  for i := 2 to n do
  Begin
  for j := 1 to i - 1 do
  if a[i] = a[j] then continue;
  Write(a[i]:6);
  End;
  Readln;
  End.

 7. Thành viên Like bài viết này:


 8. #6
  Tham gia
  21-09-2009
  Bài viết
  9
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Cảm ơn các bạn nhé!
  Hai câu còn lại mong các bạn giúp đỡ, mình đang cần gấp vì sắp tới mình phải thi Pascal rồi!

 9. #7
  Tham gia
  25-11-2007
  Location
  TP.HCM
  Bài viết
  100
  Like
  0
  Thanked 4 Times in 3 Posts
  bài 1
  Code:
  uses crt;
  var a:array[1..100] of integer;
    i,n:integer;
    t:set of byte;
  begin
  clrscr;
  write('nhap so pt cua day : ');readln(n);
  writeln('nhap day : ');
  for i:=1 to n do readln(a[i]);
  write('cac so khac nhau trong day : ');
  for i:=1 to n do
   if not (a[i] in t) then
    begin
     write(a[i],' ');
     t:=t+[a[i]];
    end;
  readln;
  end.
  bài 3

  Code:
  uses crt;
  var a:array[1..100] of integer;
    i,j,n,t:integer;
  begin
  clrscr;
  {--- nhap mang a ---}
  write('nhap so pt cua a : ');readln(n);
  write('nhap day a : ');
  for i:=1 to n do readln(a[i]);
  {--- nhap mang b noi vao mang a ---}
  write('nhap so pt cua b : ');readln(n);
  write('nhap day b : ');
  for j:=i+1 to i+n do readln(a[j]);
  {--- sap xep lai mang ---}
  n:=j;
  for i:=1 to n-1 do
   for j:=i+1 to n do
    if a[i]>a[j] then
      begin
       t:=a[i];
       a[i]:=a[j];
       a[j]:=t;
      end;
  clrscr;
  {--- in ket qua ---}
  for i:=1 to n do write(a[i],' ');
  readln;
  end.
  Được sửa bởi QuyNam lúc 16:48 ngày 24-12-2009

 10. Thành viên Like bài viết này:


 11. #8
  Tham gia
  04-08-2009
  Bài viết
  1
  Like
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post

  tra loi

  Mình xin đề nghị cách sau:
  Program mang;
  uses crt;
  var A:array[1..100] of integer;
  i,n,Tg:integer;
  Begin
  clrscr;
  Write('Nhap so luong phan tu cua mang, n= ');
  readln(n);
  for i:=1 to n do
  begin
  write('nhap phan tu thu ',i,' vao: ');
  readln(A[i]);
  end;
  {Sap xep mang thanh day khong giam}
  for i:=1 to n-1 do
  if A[i+1] < A[i]then
  begin
  Tg:=A[i+1];
  A[i+1]:=A[i];
  A[i]:=Tg;
  end;
  writeln(' Cac gia tri khac nhau trong mang la: ');
  for i:=1 to do
  if A[i] < A[i+1] then write(A[i]:5);
  readln
  end.

 12. Thành viên Like bài viết này:


 13. #9
  Tham gia
  10-11-2009
  Location
  TP Hồ Chí Minh
  Bài viết
  798
  Like
  171
  Thanked 46 Times in 44 Posts
  Hi cách của pác cũng hay đó(chép dô cái ^^ ). àh theo em pác nên đổi chỗ If A[i]<A[i+1] then.... Thành A[i]<>A[i+1].. sẽ dễ nhớ hơn đó.

 14. #10
  Tham gia
  25-11-2007
  Location
  TP.HCM
  Bài viết
  100
  Like
  0
  Thanked 4 Times in 3 Posts
  Quote Được gửi bởi kengumuoiTH View Post
  Mình xin đề nghị cách sau:
  writeln(' Cac gia tri khac nhau trong mang la: ');
  for i:=1 to do
  if A[i] < A[i+1] then write(A[i]:5);
  readln
  end.
  thì cách của bạn cũng giống cách của mình thôi. chỉ khác nhau chỗ sắp xếp. còn đoạn cuối đề yêu cầu in ra mảng c đã sắp xếp chứ có bảo in ra những phần tử khác nhau đâu

Trang 1 / 2 12 LastLast

Bookmarks

Quy định

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •