Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 10
 1. #1
  Tham gia
  29-04-2008
  Bài viết
  215
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Tạo báo cáo Report trong C#

  mình đang cần làm báo cáo trong C# bằng Crystal Report, nhưng mình chỉ biết cách làm kéo thả, đó là Add vào một dataset và một Crystal Report, crystalReportViewer1 rồi chọn nguồn dữ liệu, cho các điều khiển đó
  nhưng cách đó chỉ làm được với CSDL nằm trên máy Local còn nếu trên môi trường mạng lan thì làm thế CSDl không nằm trên máy chứa ứng dụng
  bác nào có code về phần này cho xin
  thank

  [=========> Bổ sung bài viết <=========]

  có ai làm vấn đề này chưa vậy
  Được sửa bởi longtqdayma lúc 06:18 ngày 29-03-2009 Reason: Bổ sung bài viết
  Quote Quote

 2. #2
  Tham gia
  10-10-2005
  Location
  Quy Nhơn
  Bài viết
  185
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  cách đơn giản là bạn tạo 1 dataset trong VS, add table vào giống như bạn hay làm với crystal report
  Sau đó tại 1 form, kéo crystalreportviewer vào
  trong form_Load:
  - fill dữ liệu vào table mà bạn tạo ở trên
  - fileReport.setDataSource(datatable)
  - set reportSource cho crystalreportviewer (crystalreportviewer.ReportSource = fileReport)

 3. #3
  Tham gia
  29-04-2008
  Bài viết
  215
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  bác có thể làm cho em một ví dụ demo không bởi vì khi làm thế thì cách trình bày trên Crystal Report như thế nào tức là khi mình làm theo kiểu kéo thả lúc đó trên cửa sổ thiết kết của Report ta có thể đinh vị trí hiển thị dữ liệu,còn cách bac nói thế thì đinh vị trí hiển thị như thế nao
  . em làm mà dữ liệu nó cũng có hiển thị lên được
  thank

 4. #4
  Tham gia
  10-10-2005
  Location
  Quy Nhơn
  Bài viết
  185
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  khi bạn tạo mới 1 file .rpt, nó cho bạn chọn datasource, chọn vào ProjectData, ADO.NET Dataset, sau đó chọn dataset mình mới tạo, add datatable trong list vào, lúc đó mình có thể kéo thả như bạn hay làm

  có gì thì add Y!M ddtmy2002, mình sẽ giúp

 5. #5
  Tham gia
  30-03-2009
  Bài viết
  30
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Để tạo report có 2 cách.
  - Crystal report
  - Microsoft report

  Đây là code:
  Microsoft Report
  reportViewer1.Clear();
  reportViewer1.LocalReport.DataSources.Clear();
  reportViewer1.LocalReport.ReportPath = @"tenreport.rdlc";
  ReportDataSource reportDataSource = new ReportDataSource("tendataset_tentable", dataTable);
  reportViewer1.LocalReport.DataSources.Add(reportDa taSource);
  reportViewer1.LocalReport.Refresh();
  reportViewer1.RefreshReport();


  Crystal Report
  ReportDocument reportDocument = new ReportDocument();
  reportDocument.Load(@"tenReport.rpt");
  reportDocument.SetDataSource(dataTable);
  crystalReportViewer1.ReportSource = reportDocument;
  crystalReportViewer1.RefreshReport();

  HKG Education Center
  http://education.huukhang.com/newclasses.aspx

 6. #6
  Tham gia
  17-10-2006
  Bài viết
  80
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Mình đang cần cái này cảm ơn hkgeducation

 7. #7
  Tham gia
  21-04-2009
  Bài viết
  2
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Cảm ơn bạn hkgeducation.

 8. #8
  Tham gia
  27-09-2008
  Bài viết
  6
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Print report

  Private Sub ConfigureCrystalReports()
  Dim row As DataRow
  If DataGridView_THIETBI.Rows.Count > 0 Then

  For i As Integer = 0 To Thietbi.Rows.Count - 1
  row = Thietbi.NewRow()
  row(0) = DataGridView_THIETBI.Rows.Item(i).Cells.Item("MATH IETBI").Value
  row(1) = DataGridView_THIETBI.Rows.Item(i).Cells("tenthietb i").Value

  ' S.Rows.Add(row)
  Next
  Else
  MessageBox.Show("Chưa có dữ liệu(*)!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
  Me.Close()

  End If  Dim objText As TextObject = CType(report.ReportDefinition.Sections(1).ReportOb jects("text9"), TextObject)
  objText.Text = frmMain.StatusBarPanel2.Text
  objText.Border.BorderColor = Color.Red
  GetTextObject("text10").Text = "Ngöôøi laäp baûng"
  ' report = New Report_TB()
  report.SetDataSource(Thietbi)
  End Sub
  Private Sub Button4_Click_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
  ConfigureCrystalReports()
  PrintDialog1.ShowDialog()
  report.PrintToPrinter(1, False, 1, 99)
  End Sub

 9. #9
  Tham gia
  08-01-2009
  Bài viết
  8
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  ban nao co video lam hoan thien Report ko? Gui cho minh voi. Minh dang hoc nhung khong biet lam the nao cả. Gửi vào Mail :thegioimoi2115@gmail.com

 10. #10
  Tham gia
  28-05-2009
  Bài viết
  2
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  co anh chị nào giúp em tìm hiểu rỏ về bên mạng ko một số thủ thuật bên mạng đó

Bookmarks

Quy định

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •