Mình muốn cài đặt CT xem phim trên mạng. Các bạn biết phần mềm nào hiệu quả và dễ sử dụng xin giới thiệu giúp. Cảm ơn các bạn nhiều !