Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2
 1. #1
  Tham gia
  06-09-2007
  Bài viết
  12
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Xin giúp em kết nối với CSDL của SQL Server 2008

  Máy em dùng SQL Server 2008, em có tạo 1 user tên Shalaku đăng nhập vào bằng SQL Server Authentication thành công với Login là Shalaku và Pass : sqlserver08, rồi em tạo 1 Database QLNV bằng cách bấm phải chuột chọn New Database và tạo 1 Table DON_VI cũng bằng cách đó.
  Sau đó em vào Microsoft Visual Studio tạo 1 Module có các lệnh như sau :

  Khai báo sử dụng thư viện Hàm
  Imports System.Data.SqlClient

  Module LT_BANG_QLNV_SQL

  'Khai báo Chuoi_ket_noi
  Public Chuoi_ket_noi As String = "Server = Localhost; Initial Catalog = QLNV; User ID = Shalaku; Pwd = sqlserver08"

  'Khai báo Hàm đọc bảng
  Public Function Doc_bang(ByVal Chuoi_lenh As String) As DataTable

  Dim Kq As New DataTable

  Try

  'Khai báo Bo_thich_ung
  Dim Bo_thich_ung As New SqlDataAdapter(Chuoi_lenh, Chuoi_ket_noi)

  'Sử dụng Bo_thich_ung để đọc bảng
  Bo_thich_ung.FillSchema(Kq, SchemaType.Source)
  Bo_thich_ung.Fill(Kq)

  Catch Loi As Exception

  Dim Thong_bao_loi As String = "Lỗi đọc CSDL : " & vbCrLf
  Thong_bao_loi &= "Chuỗi lệnh : " & Chuoi_lenh & vbCrLf
  Thong_bao_loi &= "Chuỗi kết nối : " & Chuoi_ket_noi & vbCrLf
  Thong_bao_loi &= "Lỗi : " & Loi.Message
  MessageBox.Show(Thong_bao_loi)

  End Try

  Return Kq

  End Function

  End Module

  Tiếp đến em tạo 1 Windows Form là MH_Thu_nghiem với 1 Combobox với Code sau

  Public Class MH_Thu_nghiem

  Private Sub MH_Thu_nghiem_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

  Dim Bang_don_vi As DataTable

  Bang_don_vi = LT_BANG_QLNV_SQL.Doc_bang("Select * From DON_VI")

  Danh_sach_chon.DataSource = Bang_don_vi
  Danh_sach_chon.DisplayMember = "Ten_don_vi"

  End Sub
  End Class

  Khi chạy thì nó báo lỗi như thế này : Login failed for user "Shalaku".
  Xin hãy giúp em, em mới lập trình và chưa hiểu nhiều về SQL Server 2008 lắm ạ
  Xim cảm ơn trước
  Quote Quote

 2. #2
  Tham gia
  04-09-2007
  Bài viết
  237
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  'Khai báo Chuoi_ket_noi
  Public Chuoi_ket_noi As String = "Server = Localhost; Initial Catalog = QLNV; User ID = Shalaku; Pwd = sqlserver08"
  không biết bạn có đặt Instance Name cho SQL Server không ? nếu đặt thì phải thêm vào chuỗi kết nối
  bạn có thể xem thêm ở đây http://connectionstrings.com/sql-server-2008

Bookmarks

Quy định

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •