Mô hình thương mại điện tử


Khi người ta nói về thương mại điện tử, là hầu hết người ta nói về kiểu kinh doanh buôn bán các sản phẩm, hay các kiểu dịch vụ trên mạng Internet. Nhưng thực tế thì thương mại điện tử có ý nghĩa rộng hơn.

Thông thường có hai loại thương mại điện tử, business-to-business (B2B) and business to customer (B2C):

Business-to-business E-Commerce

Thương mại điện tử B2B là một khái niệm chỉ các hoạt động thương mại từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp trong thương mại điện tử trên Internet.

Business-to-Customer E-Commerce

Thương mại điện tử B2C là một khái niệm chỉ các hoạt dộng thượng mại từ các doanh nghiệp bán các sản phẩm hay các dịch vụ tới cho các khách hàng sử dụng tron thương mại điện tử trên Internet.

Trong đa số các Websitre hiện nay giao dịch thương mại chủ yếu là B2C, trong đó hoạt động doanh nghiệp tập trung chủ yếu vào hàng hoá và dịch vụ cho người tiêu thụ thông qua các Catalog hàng hoá và các giỏ hàng (Shopping Cart).

Dĩ nhiên lượng giao dịch thương mại lớn nhất trong thương mại giữa các doanh nghiệp hoặc là dưới đạng buôn bán (Wholesale) hoặc là mua theo yêu cầu để vận hành doanh nghiệp.

Dưới đây là mô hình xử lý một giao dịch thương mại điện tử.Trong đó:

Market products and services

Là một siêu thị " ảo " trên Internet, trong đó chứa các thông tin đầy về các sản phẩm và dịch vụ.

Sell & Deliver products and service

Là một hình thức mua bán hay trao đổi, phân phối hàng hoá, dịch vụ.

Process payment

Là bước xử lý các kiểu thanh toán trên Internet. Hiện nay trên thế giới có rất nhiều cách thanh toán khác nhau như: sử dụng digital cash, electronic cash card, credit card and Financial Electronic Data Interchange (FEDI)

Manage relationships

Là bước củng cố các mối quan hệ đã có và mở rộng thêm các mối quan hệ mới. Bao gồm các hành động như: cung cấp các thông tin về sản phẩm, các dịch vụ hỗ trợ, quản lý sự đặt hàng, quản lý các thông tin khách hàng, chăm sóc khách hàng.

Dưới đây là mô hình cơ sở hạ tầng thương mại điện tửTrong đó:

Electronic Commerce Environment: Đây là các nguyên tắc, là các công việc được thiết kế sẵn trong môi trường thương mại điện tử. Môi trường thương mại điện tử bao gồm các công nghệ chuẩn, pháp lý và các thao tác thống nhất, và các lược đồ thúc đẩy phát triển.

Infrastructure Services: Đây là các dịch vụ cung cấp các chức năng xác định của thương mại điện tử. Như là cách xác định người sử dụng và các xử lý thanh toán bằng các thẻ tín dụng,..Các dịch vụ cơ sở hạ tầng: Dịch vụ mạng, dịch vụ thư viện, dịch vụ bảo vệ, và dịch vụ thanh toán.

Commerce Solution Providers: Đây là một tổ chức cung cấp các giải pháp đầu cuối (end to end), các giải pháp đóng gói các thành phần.

Dưới đây là một ví dụ về cơ sở hạ tầng thương mại điện tử


http://www.minhvietco.com/Global/Images/MoHinh3.gif


[Suu tam tu Minh Viet Group]