Có bạn nào biết cách tạo bộ cài Win trên USB ko? Mình thì chỉ biết tạo USB có thể boot bằng Hiren's Boot thui? Ai có sáng kiến hay, đã từng thực hiện thành công chỉ với. Chứ search trên web khác nó chỉ tùm lum, mỗi người một cách nhưng chẳng tới đâu cả