file có định dạng PRC là một dạng thường thấy của sách điện tử ebook. Để có thể đọc được các tập tin này, bạn có thể sử dụng phần mềm Mobipocket Reader. Trước hết, hãy tải chương trình trên tại địa chỉ http://www.ziddu.com/download/184305...setup.msi.html để cài đặt.