Trang 2 / 2 FirstFirst 12
Hiển thị kết quả từ 11 đến 17 / 17
 1. #11
  Tham gia
  21-09-2009
  Bài viết
  1
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Câu hỏi, cần giúp đỡ

  giai ho tui bai pascal nay vs:Cho day so a1;...an. Sap xep day da cho theo chieu giam dan ( dung bang mot chieu)

 2. #12
  Tham gia
  21-07-2008
  Bài viết
  14
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Quote Được gửi bởi 9xnewmember View Post
  Cảm ơn bạn đã giúp!
  B1:
  uses crt;
  var n,x,i:word;
  ok:boolean;
  begin
  write('nhap n: ');readln(n);
  write( 'SNT nho hon ', n ,' la:');
  ok:=true;
  for x:=2 to n-1 do
  for i:=2 to x-1 do
  if x mod i=0 then begin ok:=False;break;end;
  for x:=2 to n-1 do
  write(x, ' ');
  readln
  end.

  Bài trên mình đã test thử nhưng chỉ đúng với 3 va 4 còn lại từ 5 trở đi thì máy kô viết ra màn hình nữa.Ai có thể giúp mình với.Thanks
  mình thấy vòng lặp for không ổn lắm hình như phải là:
  for x:=2 to n do
  begin
  ok:=true;
  for i:=2 to x-1 do
  if x mod i=0 then begin ok:=false; break; end;
  if ok then write(x,' ');
  end;

 3. #13
  Tham gia
  24-03-2010
  Location
  Lâm Đồng
  Bài viết
  27
  Like
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post

  Buồn quá đi ! Bài của PKMinh chưa chắc

  Quote Được gửi bởi PKMinh View Post
  ......
  khi phân tích ra thừa số nguyên tố thì n=i1*i2
  Nếu i1<i2 thì chạy đến i1 sẽ thiếu vì lỡ n sẽ chia chẵn cho các số lớn hơn i1 và bé hơn i2
  Nếu i1>i2 thì chạy đến i1 sẽ dư
  Nếu i1=i2 thì chạy đến i1 sẽ đủ.
  .......
  cai chỗ này mình cho là PKMinh sai rùi: phài cho nó chạy đến n mod 2 nếu nó là số chẵn hoặc (n mod 2)+1 nếu nó la số lẻ chứ
  vì n có thể phân tích thành n=2*i nên nếu lấy căn bậc 2 thì tự dưng để lọt bao nhiêu là gt rùi hì có đúng ko nào?

  [=========> Bổ sung bài viết <=========]

  Quote Được gửi bởi ngome_6994 View Post
  giai ho tui bai pascal nay vs:Cho day so a1;...an. Sap xep day da cho theo chieu giam dan ( dung bang mot chieu)
  Hì tui làm thế này:
  Code:
  type mang=array[1..100]of integer;
  var i,n:integer;
  a:mang;
  procedure nhap;
  var i:integer;
  begin
  write('nhap n');
  readln(n);
  for i:=1 to n do readln(a[i]);
  end;
  procedure trao(var i,j:integer);
  var c:integer;
  begin
  c:=i;i:=j;j:=c;
  end;
  procedure sort(var a:mang,n:integer);
  var i,j:integer;
  begin
  for i:=1 to n do
   for j:=i to n do
    if a[i]<a[j] then trao(a[i],a[j]);
  end;
  BEGIN
  nhap;
  sort(a,n);
  for i:=1 to n do write(a[i]);
  readln
  END.
  bai nay tui chưa test nho moi người test hộ.

  [=========> Bổ sung bài viết <=========]

  có gì sai sót thì nhờ mọi người chỉ giáo thêm
  Được sửa bởi pascal co ban lúc 20:42 ngày 12-06-2010 Reason: Bổ sung bài viết

 4. #14
  Tham gia
  26-12-2008
  Bài viết
  41
  Like
  0
  Thanked 2 Times in 2 Posts
  Quote Được gửi bởi 9xnewmember View Post
  Cảm ơn bạn đã giúp!
  B1:
  uses crt;
  var n,x,i:word;
  ok:boolean;
  begin
  write('nhap n: ');readln(n);
  write( 'SNT nho hon ', n ,' la:');
  ok:=true;
  for x:=2 to n-1 do
  for i:=2 to x-1 do
  if x mod i=0 then begin ok:=False;break;end;
  for x:=2 to n-1 do
  write(x, ' ');
  readln
  end.

  Bài trên mình đã test thử nhưng chỉ đúng với 3 va 4 còn lại từ 5 trở đi thì máy kô viết ra màn hình nữa.Ai có thể giúp mình với.Thanks
  Cái dòng ok:=true bạn phải để trong vòng for i:=2 to x-1

 5. #15
  Tham gia
  26-05-2011
  Bài viết
  1
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  B1:
  -------------------------------
  Program SO_NGUYEN_TO;
  Uses crt;
  Var n,i,j: word;
  Begin
  Clrscr;
  Write('Nhap n = ');readln(n);
  If n<2 then
  Writeln('Khong co so nguyen to nao <=',n)
  Else
  Begin
  Writeln('Cac so nguyen to <= ',n,' la:');
  For i := 2 to n do
  Begin
  j:= 1;
  Repeat
  j:= j+1;
  Until (i mod j = 0) or (j*j>i);
  If( j*j>i) then
  Write(i:2);
  end;
  End;
  Readln;
  End.
  ------------------------------
  Nếu bạn muốn các số nhỏ hơn n thì for i:=1 to (n-1) do...
  __________________________________________________

  B2:
  -----------------------------
  program tong_tich_m_c_so_cuoi_n;
  uses crt;
  var n,t,s,m,i:longint;
  Begin
  clrscr;
  Write('Nhap m,n: ');readln(m,n);
  S:=0;
  T:=1;
  for i:=1 to m do
  Begin
  S:=S + n mod 10;
  T:=t * (n mod 10);
  n:=n div 10;
  End;
  Writeln('Tong:',S:4);
  Write('Tich:',t:4);
  readln
  end.
  Được sửa bởi quangltm lúc 16:28 ngày 30-05-2011

 6. #16
  Tham gia
  07-08-2017
  Bài viết
  10
  Like
  8
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  cac anh cho em hoi bai nay:
  VCT liệt kê các số sông tố nhỏ hơn n,n nguyên dương va nhập từ bàn phím

 7. #17
  Tham gia
  07-08-2017
  Bài viết
  10
  Like
  8
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Thông tin mấy anh ơi cho em hỏi bài này:

  Liệt kê các số sông tố nhỏ hơn n, n nguyên dương va nhập từ bàn phím

Trang 2 / 2 FirstFirst 12

Bookmarks

Quy định

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •