Tình hình là em làm IT của công ty Việt Nam chuyên sản xuất sơn,
Quy mô cty có khoảng 20 máy desktop.
có một phòng kỹ thuật, Phòng Thí nghiệm.
Sếp ra yêu cầu là bảo mật cho anh các thông tin, không cho mọi người gửi nhận thông tin ra ngoài internet,.... nói chung là không cho cái gì ra được bên ngoài trong phòng thí nghiệm đó.
Cty thì không có server riêng, cũng không thuê server ngoài, nên việc này là bất khả thi.
thế nhưng sếp vẫn cứ bảo nghiên cứu gấp cho anh.

Em lên đây cầu cứu các bác có kinh nghiệm rồi cho em giải pháp. xem như thế nào.