Nhận sinh viên mới ra trường và thực tập..lh 0912113683