Đến giờ vẫn chưa thể nào load đc teamview, skype. Chán vãi thật