bài viết rất hay. tks chủ topic đã dành thời gian viết bài này để mọi người tham khảo và thảo luận