thay dòng w w w. = ss là được nhé các bác

- - - Updated - - -

cụ thể là:
w w w .youtube. com/watch?v=1234

thì thay bằng ssyoutube . com/watch?v=1234