Quote Được gửi bởi lqd1992 View Post
ngày xưa cứ textlink mà phan thì lên top, giờ GG đánh giá chất lượng backlink rất căng. Spam là ra đi ngay.
google phải siết chặt nâng cao chất lương, ko thì google sẽ chết đầu tiên
cả nội dung và backlink bây giờ đểu phải chất lượng