t ghét facebook vì có nhiều mặt trái của nó. còn cái được thì không cần thiết.